All posts by Birte Pedersen

Amager Fælleds Venner

Amager Fælleds Venner

Stor vandsalamander. Foto:Klaus Heinecke Pressemeddelelse: Naturvenner protesterer over rydning af fredet paddes levested Fælledby P/S, der er bygherre på det..