Referater

Generalforsamling i Christianshavns Kvarter, den 3. oktober 2011

1) Valg af dirigent
Karen Gahrn blev valgt til dirigent og Knud Josefsen til referent.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Besøgene på siden er steget til ca 100 om dagen og cirka 1000 unikke besøg pr måned, svarende til at 10% af Christianshavn bruger Christianshavns Kvarter.
Der har på det seneste været et samarbejde med Københavns Tekniske Skole. Især har redaktions/redigeringslokalet i Strandgade og invitation af foredragsholdere fungeret godt. Samarbejdet fortsætter ud over det hold, som nu har afsluttet skoleforløbet.

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Der er ikke økonomi i foreningen.

4) Eventuelle forslag
Der er planer om revision af hjemmesiden med flere synlige indlæg og med mulighed for en aktivitetskalender. Sidstnævnte kan være uden redaktionel medvirken, hvis folk selv kan taste deres arrangementer ind.
Vi bør få et samarbejde mellem Københavns Tekniske Skole og Mediehøjskolen i Emdrup op og stå. Det ville være perfekt at have et journalistisk modstykke til teknikerne fra KTS.
Det planlægges at lave et efterforløb for KTS-eleverne med udgangspunkt i Strandgade.
Der er stadig en stor del af Christianshavn, der ikke kender Kvarteret. Vi bør køre en oplysningskampagne igen.

5) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Knud Josefsen, Birte Pedersen og Karen Gahrn blev valgt til bestyrelsen. Som suppleant blev Dorte Ravn valgt.

6) Valg af revisor
Der blev ikke valgt en revisor, jfr punkt 3.

7) Eventuelt
En række projekter blev foreslået til kommende produktioner.

 

Referat af generalforsamlingen den 27.3.2014 i Christianshavns Kvarter

1. Valg af dirigent
Birte Pedersen

2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Der er efterhånden et flow af studenter fra Københavns Erhvervsakademi, som er i praktik i Christianshavns Kvarter. Deres aktivitet er vigtig, og de har bl.a. for nylig lavet en helt ny hjemmeside til Kvarteret. Nogle studerende bliver endvidere ”hængende” fra semester til semester og sørger dermed for kontinuitet. Det er vores håb at vi kan fortsætte med at samearbejde med KEA.
Kvarteret søgte i januar sendetilladelsen hos Kulturministeriet sammen med Christiania TV og fik det. Vi har forpligtet os til at levere 15 minutter hver uge. Dette bliver en stor udfordring, som vi kun kan løse med hjælp fra studenterne.
Redaktionslokalet har for nylig gennemgået en modernisering, så studenterne har bedre forhold.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Der har ikke været økonomisk aktivitet i år

4. Eventuelle forslag

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Birte Pedersen, Knud Josefsen og Karen Gahrn valgtes til bestyrelsen

6. Valg af revisor
Birte Pedersen valgtes til revisor.

7. Eventuelt


There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.