IMG_3136

Amager Fælleds Venner

Stor vandsalamander. Foto:Klaus Heinecke

Pressemeddelelse:

Naturvenner protesterer over rydning af fredet paddes levested

Fælledby P/S, der er bygherre på det planlagte byggeri på Amager Fælled, har meddelt, at de fra i morgen mandag den 24. januar starter med at fælde træer og buske i krattet i Tornsangerland, der er en del af byggeområdet.

Krattet er levested for over 100 eksemplarer af den fredede padde stor vandsalamander, der er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv. Der lever også mange forskellige fugle og andre arter i og omkring krattet. Det gælder blandt andet skovhornuglen, som lige nu benytter det bynære naturområde på Amager Fælled til både fødesøgning og vinterrasteplads.

– Det er helt uacceptabelt, hvis krattet ryddes. Hele krattet er levested for stor vandsalamander. De buske og træer, som Fælledby nu vil fælde, skaber gode levesteder for vandsalamandere, der trives under buske og tæt på træstammer, hvor der er skygge, fugt og ved at gemme sig i, siger Knud Erik Hansen.

Miljøstyrelsen har tidligere givet Fælledby en dispensation fra de love, der beskytter stor vandsalamander. Men den dispensation udløb den 1. oktober 2021. Det forlyder, at Miljøstyrelsen er på vej med en ny dispensation lavet i stor hast.

– Det er helt skævt, hvis Miljøstyrelsen kommer med en hasteafgørelse, hvor de kun hører de parter, der har økonomisk interesse i en dispensation fra naturbeskyttelsesreglerne. Dem, der ønsker at beskytte naturen, bør også høres, erklærer Knud Erik Hansen.

Han understreger samtidig, at selvom Miljøstyrelsen giver en ny dispensation, vil det være imod VVM-tilladelsen, der vurderer anlægsprojektets virkning på miljøet, at rydde krattet nu.

– Det står udtrykkeligt i VVM-tilladelsen, at alle vandsalamandere skal være indsamlet, inden krattet bliver ryddet. Samtidig præciseres det, at indsamling skal finde sted, mens vandsalamanderne er aktive, det vil sige fra april til september, hvor de ikke er i vinterdvale. Både VVM-tilladelse og Miljøstyrelsens dispensation skal overholdes. En dispensation er ikke en tilladelse til at overskride bestemmelserne i VVM’en, fastslår Knud Erik Hansen.

Grundlæggende set undrer Amager Fælleds Venner sig over, at de danske myndigheder midt i en biodiversitetskrise ikke har større respekt for de love og direktiver, der skal beskytte fredede arter.

– Der er aldrig lavet en undersøgelse af, hvad omkring 5000 nye beboeres færden  på Amager Fælled vil betyde for populationen af stor vandsalamander, hvor omkring en fjerdedel af bestanden vurderes at leve i Tornsangerland, lige op ad det planlagte byggeri. Det samme gælder for alle de andre arter på Fælleden, siger Knud Erik Hansen.

En rydning af vandsalamandernes levested vil blive en del af den klage til EU over brud på habitatsdirektivet, som Amager Fælleds Venner er ved at forberede.

I protest mod overgrebet på beskyttet natur arrangerer Amager Fælleds Venner sammen med Danmarks Naturfredningsforening København og Dansk Ornitologisk Forening København en fredelig protest. Det foregår mandag fra klokken 7-13 ved krattet i Tornsangerland. Medierne er meget velkomne til at møde frem og dække begivenheder. Der vil være rig mulighed for at lave interviews. Her er link til begivenheden på Facebook.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.