KTS

Christianshavns Kvarter samarbejder med studerende fra skoler som underviser i TV-produktion. Samarbejdet startede i sidste semester med en aftale med Københavns Tekniske Skole i Kastrup som uddanner film-og TV-produktionsassistenter. På sigt vil vi gerne også samarbejde med studerende fra tilrettelægger- og journalistuddannelser, så de forskellige aspekter af produktionerne kunne dækkes af forskellige faggrupper i stedet for at teknikerne skal optræde som journalister osv.

Hvad kan vi tilbyde?
– Christianshavns Kvarter har det mest nødvendige udstyr til at lave fornuftige billede og god lyd med. Det er selvfølgelig til rådighed til dem der har brug for det.
– Christianshavns Kvarter har et lille redaktionslokale i Strandgade, hvor man kan redigere og holde møder. De studerende fra KTS har været glade for det, fordi det på grund af størrelsen er fredeligt og man kan få noget fra hånden uden at blive forstyrret. I det omfang at KTS tilbyder det igen, vil der være to iMacs til redigering (ellers en ibook) med fcp.
– Det måske mest attraktive ved CHK er at vi har rigtig mange emner, der ligger og venter på at blive lavet TV om. De fleste er helt relevante og interessante og kunne sagtens være emner, man ville tage fat på på en ”rigtig” station. Du kan se dem på www.christianshavnskvarter.dk/emner. Hvis nogen gerne vil lave en historie om et emne, giver vi en introduktion til det, foreslår en vinkel på historien og giver kontakt¬oplys-ninger til nøglepersoner i historien. Men man kan også komme med sit eget emne, bare det har den fjerneste tilknytning til Christianshavn. Se i øvrigt gode råd på www.christianshavnskvarter.dk/manual
– Vi publicerer hellere end gerne indlæg på websiden, hvis de ellers er nogenlunde ok. Faktisk laver vi helst ikke noget, der ikke kan publiceres, for ikke at spilde vores eller andre tid.

Se mere under “Om Christianshavns Kvarter”


There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.