270575403_2217920218347810_425074145862547410_n

Tilbageblik 2021 for Amager Fælled

TILBAGEBLIK 2021

2021 blev et dramatisk år for Amager Fælled.

Lokalplanen for bebyggelsen blev vedtaget. Der blev klaget, og vi ventede på afgørelsen fra klagenævnene. Der gik tid. Den 7. juli gav klagenævnene klagerne opsættende virkning. Det sker sjældent, men det skete her. Det var et signal om, at der var noget helt grundlæggende galt med lokalplanen og VVM redegørelsen.

Fælled by fortsatte imidlertid med at arbejde på grunden. Amager Fælleds Venner gik i byretten. Byretten gav Amager Fælleds Venner ret på alle punkter, men byretten forlangte, at Amager Fælleds Venner stillede 2 mio. kr. i sikkerhed. 13.000 gode Amager Fælled Venner gik sammen og leverede de 2 mio. kr. på 29 timer.

Kommunevalget flyttede mandater, så det kunne ses. Der er nu flertal for Amager Fælled, hvis radikale og SF vender tilbage til deres holdning før budgetaftalen i 2018.

Den 2. november fik overborgmesteren overrakt 52.000 underskrifter for en folkeafstemning om byggeplanerne.

Den 13. december kom klagenævnene med en endelige kendelse. De sagde i kendelsen klart, at den vedtagne lokalplan og VVM redegørelse ikke var gyldige – men manglerne der gjorde dem ugyldige nu var lappet med 700 nye sider. De mente, at de derfor kunne erklære lokalplanen og VVM beslutningen for gyldige – og undlod at sende dem tilbage til kommunen til fornyet behandling og borgerhøring. Det mener Amager Fælleds Venner, at de skulle have gjort.

Kampen for Amager Fælled er blevet en stor sag, der når langt ud over kommunegrænsen. Amager Fælleds Venner har bidraget til det med et meget højt aktivitetsniveau i hele 2021.

Vi har afholdt demonstrationer, samlet underskrifter for en folkeafstemning om byggeplanerne, kørt retssag. Der er sendt klager, søgt aktindsigt, sendt indsigelser og politianmeldelser i stor stil til diverse myndigheder.

Vi har kommunikeret og formidlet på de sociale platforme, protesteret gennem sang og musik, lavet informations ture på Amager Fælled, skrevet læserbreve og rapporter, holdt foredrag og vist præsentationer.

Vi har været i kontakt med medierne. Vi har debatteret med politikerne, været aktive i kommunalvalgkampen. Vi har samarbejdet med andre organisationer.

Vi har indsamlet penge til vores arbejde, solgt merchandise, åbnet webbutik, indsamlet affald.

I 2022 vil Amager Fælleds Venner indbringe nævnenes kendelser for byretten. 2022 skal også vise, hvad det nye flertal i Borgerrepræsentationen kan nå frem til.

Tak til alle jer, der har kæmpet ved vores side i 2021. Vi fortsætter arbejdet sammen med jer i 2022

http://amagerfaelled.dk/wp-content/uploads/2021/11/Klageaktivitet_og_korrespondance_med_myndighederne_i_2021.pdf?fbclid=IwAR1j1EHIlw8BsDryVoPP6n1RFfoA_k6UsklKkacgaQPwByyYMrH–sCwCCE
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.