amager faelled_3.1.1

10.000 underskrifter for folkeafstemning for Fælleden

På kun ti dage har 10.000 københavnere skrevet under på, at de ønsker en folkeafstemning om byggeplanerne på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

– Det er fantastisk flot og et klart signal til politikerne i København om, at vi er mange, der vil bevare natur og unikke kulturområder, siger Jan Mathisen fra Fiskerhavnens Venner, der i en årrække har protesteret mod byggeplanerne på Stejlepladsen, der ligger lige ved siden af det unikke miljø i den gamle Fiskerhavn.

De folkelige bevægelser Fiskerhavnens Venner og Amager Fælleds Venner har sammen med Danmarks Naturfredningsforening København taget initiativ til underskriftsindsamlingen.

– Vi er utilfredse med, at politikerne ikke har lyttet til de omfattende protester fra befolkningen mod byggeplanerne. Der er allerede bygget på store dele af Amager Fælled, og nu vil politikerne fjerne endnu mere natur. Københavnerne ønsker mere natur, ikke mindre. Men siden 2011 er omfanget af grønne områder per indbygger i København faldet med 14 procent. Det går den helt forkerte vej, konstaterer Steffen Rasmussen, formand for Amager Fælleds Venner.

61 procent af københavnerne er helt uenige i beslutningen om at bygge på Amager Fælled. Dertil kommer 15 procent, der er delvist uenige, viser en meningsmåling, Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

– Flertallet i Københavns Borgerrepræsentation er på kollisionskurs med flertallet af byens befolkning. Jeg tror, flertalspartierne hænger fast i noget, de kommer til at fortryde. Opbakningen til Amager Fælled og Stejlepladsen accelererer som en lavine. Den kan til kommunevalget blive så stor, at den blæser andre emner til side, siger Knud Erik Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening København.

Underskriftsindsamlingen fortsætter på fuldt blus i de kommende måneder. Lige nu foregår kampagnen virtuelt på grund af coronaepidemien, men så snart det er muligt, vil aktivister gå på gaden med underskriftslister.

Du kan deltage i underskriftsindsamlingen her
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.