nyholm mastekranen

Politisk “hensigtserklæring” om Nyholm

Seks partier på Københavns Rådhus indgik torsdag aften en aftale om fordeling af ubrugte midler fra sidste års budget. I aftalen indgik en hensigtserklæring om Nyholm:

”Med udflytningen af Søværnet fra Nyholm ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske værdier. Parterne er enige om, at KK og staten bør indgå et tæt samarbejde om at implementere øens videre udvikling. Udvikling af området skal ske med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle, og det skal afdækkes, om der på den sydlige del af øen kan blive plads til kommunale formål, som f.eks. et plejehjem i samspil med den rekreative og øvrige anvendelse af øen.”

”Christianshavns Lokaludvalg har i flere år kæmpet hårdt for, at den kommende byudvikling af Nyholm skal tilgodese borgerne på Christianshavn både i planlægningsfasen og i udførelsen. Dertil har vi længe påpeget behovet for et plejehjem på Christianshavn. Derfor glæder det os, at politikerne på Rådhuset har lyttet til os og nævner Nyholm i både budgetforliget for 2020 og nu i den netop indgåede overførelsesaftale”, siger Poul Cohrt fra Lokaludvalget. Også Asbjørn Kaasgaard, der er tovholder for lokaludvalgets Nyholm-gruppe, er glad for aftalen: ”Udviklingen af Nyholm er et af Lokaludvalgets indsatsområder, hvor vi arbejder fokuseret på at sikre en helhedsplan for Nyholm, der tager vare på både de fredede bygninger på øen, øens maritime kulturarv og øens sammenhængskraft med resten af Christianshavn. Derfor er det glædeligt, at overførselsaftalens parter lægger vægt på inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle. Vi ser frem til det videre arbejde”, siger han.

Men aftalen betyder ikke at der er afsat midler til arbejdet med Nyholm.

Læs mere om den indgåede aftale om overførselssagen her:
https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavns-raadhus-klar-med-hjaelpepakker-mod-coronaens-skadevirkninger
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.