nordhavn-naturpark-plantegningen-h1440px-.png

Nordhavn Naturpark

10 grønne organisationer har lavet et forslag til en stor naturpark på 100 ha på Ydre Nord­havn. Området er halvanden gange så stort som Fælledparken. Naturparken vil rumme forskellige natur­ty­per – som skov, fælled og strandeng.
Visionen er en naturpark, hvor naturen i høj grad udvikler sig på egne betingelser. Der skal være naturstier, skov, sø, strand og sankemuligheder. Det skal være en park, hvor du kan møde fugle, padder og andre levende væsener i deres naturlige omgivelser. Det skal være en park, hvor man kan udfolde sig inden for de rammer, som naturen giver.
Det er tiltrængt. Naturen og biodiversiteten er under pres som aldrig før, og byudviklingen i København er præget af massivt byggeri uden større grønne områder.
Planen af lavet af tegnestuen Marianne Levinsen Landskab i samspil med Nordhavns Naturvenner.
Knud Erik Hansen, næstformand i Danmark Naturfredningsforening København og talsmand for Nordhavns Naturvenner siger: “Nordhavn rummer en enestående mulighed for at lave en naturpark. Der er plads til forskellige naturtyper og områdets størrelse, der fremmer biodiversiteten”
I byudviklingen i København har naturen haft trange kår. Ingen steder har kommunen brugt mulighederne til at lave større byparker. Knud Erik Hansen siger hertil: “Vi har brug for en ny type planlægning, hvor natur er med i planlægningen fra starten og ikke noget man sådan lige klemmer ind, når bygningerne er placeret. Så er der sjældent megen plads tilbage til natur.  Vi skal huske, at vi planlægger både for os selv og ikke mindst for kommende generationer. Vi bør efterlade en by med betydeligt mere bynær natur.”
Formanden for Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf siger: “Vi udvikler i disse år København i stor skala. Vi skal også huske at få naturen med. Forslaget til Nordhavn Naturpark vil give Østerbro og København helt nye kvaliteter – det er mere end en park. Det er et naturområde.”
For Friluftsrådet i København er det vigtigt, at natur- og friluftsområder indgår markant i planlægningen. Næstformand i Friluftrådet København Svend-Erik Fangel siger: “Naturparken kan blive et rigtigt godt og spændende sted for mange former for friluftsliv. Det kan blive en naturpark, hvor mennesker kan udfolde sig eller blot nyde at være i naturen.”
Nordhavns Naturvenner I Nordhavns Naturvenner deltager Danmarks Naturfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, Friluftsrådet København, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, NOAH, Verdens Skove, Østerbro Havnekomite, Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokalråd.
There is 1 comment

Add yours

Post a new comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.