affald marianne spang a 21 tilladelse

Genbrug og affaldssortering på Christianshavn – hvorfor og hvordan?

Foto: Marianne Spang, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.

På landsplan producere vi danskere stadigt meget affald, men meget kan genbruges og en del kan endda bruges direkte af andre, måske endda din nabo eller en i dit nærområde. Vær med til at dele viden og finde løsninger til mere genbrug.
Det kan for nogen fortsat være svært at komme af med affald til sortering eller genbrug i nærheden af sin bolig på Christianshavn. Der findes genbrugsstationer og multifunktionelle affaldsløsninger, men de er måske ikke lige om hjørnet.
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn vil gerne invitere interesserede Christianshavnere til at være med til at udvikle lokale genbrugsfælleskaber og drøfte lokale muligheder for at genbruge mere af vores affald. Måske har du og din beboerforenings allerede et genbrugs- eller bytterum, som fungere og som I gerne vil fortælle om? Eller måske vil du og dine naboer gerne vide mere om, hvad der findes af muligheder allerede i dag og byde ind med nye forslag? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig/jer i dit område, din ejer-, lejer- eller beboerforening og invitere jer med til en temaaften om Genbrug og affaldssortering på Christianshavn – hvorfor og hvordan?
Skriv til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn på miljopunkt@a21.dk, mærket Genbrug og affaldssortering på Christianshavn inden udgangen af september, sammen med dine/jeres kontaktdata og input til drøftelser på temaaftenen.
Miljøpunktet vil på baggrund af jeres tilbagemeldinger lave det endelige program for en temaaften, som forventes at blive den 6. november 2019 16.30-19.00 i vores mødelokale hos Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Regnbuepladsen 7. Vi annoncerer mere herom senere.
Allerede nu forventer vi at snakke om beboernes lokale oplevelser omkring sortering, genbrug, byttemarkeder, bytteskabe, byttecentre, byttestationer, sorteringsstationer, storskrald, smid-væk-kultur, affaldsmyter og meget mere.


Affaldsbyttedage i Indre By sidste sommer i Kulturhuset Indre By.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.