Havnen_kanalerne

Debatmøde om havnen på Islands Brygge

Der var i aften et møde om havnen i Islands Brygges Kulturhus med deltagelse af en række aktører og interessenter omkring havnen. Fra kommunen deltog Lars Weiss (A), Leslie Arentoft (V) og Morten Kabell (Ø), ligesom formanden for Hovedstadens Forskønnelse Jakob Lange var inviteret.
En række oplæg blev holdt af Bruno Schwede fra Vesterbro Lokaludvalg, Ask Holmsgaard og Frederik Bjerre, som talte om alternative udnyttelser af havnen, Michael Lerche om småbåde og sport, Flemming Madsen som talte om kulturmiljø og Tom Heinemann, som talte om husbåde og om den skjulte kviksølvsforurening i havnen, som ingen foreløbig har tænkt sig at røre ved.
Mødet var foranlediget af at Københavns Kommune for nylig har sendt to forslag om havnens udvikling. Det ene hedder “En havn af muligheder“, mens det andet hedder Kaj-kant-katalog. De to publikationer kan hentes ved at klikke på publikationernes navne.
Kendetegnet ved publikationerne – ligesom tidligere publikationer som fx den “Blå Plan” – er mange detaljer. De store retningslinjer og en samlet plan for havnen er aldrig vedtaget.
I den sammenhæng gjorde den lokale forening Lad Havnen Leve opmærksom på et lille idekataog, som er omtalt andetsteds på Chistianshavns Kvarter.
Mens Lars Weiss i de afsluttende kommentarer mente at der var så mange interesser i havnen, at opgaven måtte blive et kompromis mellem de mange muligheder. Leslie Arentoft oplyste derimode at han snart fremlagde en plan, der bl.a. skulle sikre at der ikke blev inddraget mere af havnens vand samt at andre overgreb på havnen blev undgået i fremtiden.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.