Unge vil ikke stemme

I samarbejde med Christianshavns Kvarter starter unge nu et projekt, der har til formål at styrke valgdeltagelsen hos unge. Flere politikere har på det seneste været i medierne for at udtrykke deres bekymring over den generelt vigende valgdeltagelse, som ved sidste kommunalvalg var den laveste i 35 år og hele 4 procentpoint lavere end ved forrige valg. Eftersom det især er unge, der ikke stemmer, prøver flere kommuner at gøre noget ved det ved, bl.a. ved at opsætte mobile valgurner på uddannelsesstederne.

Det vides ikke hvad det er der får færre og færre danskere til at stemme, men medvirkende kan være, at forskellige kommunalreformer i 1970 og 2007 har mindsket antallet af folkevalgte repræsentanter i de kommunale råd markant. I 1946 var der således 28,4 pr 100.000 indbyggere, mens der i 2009 var blot 4,5. Afstanden mellem borgere og politikere er altså med andre ord blevet større.

Projektet, som Christianshavns Kvarter er med i, udføres af unge fra tre forskellige uddannelsesinstitutioner, heri Christianshavns Gymnasium, Københavns Erhvervsakademi og Københavns Tekniske Skole. De studerende vil producere 10 korte TV-programmer, hver af 3-4 minutters varighed, om aktuelle politiske emner som de er relevante for unge, og med aktuelle kandidater som er opstillet til kommunalvalget. De vil offentliggøre deres arbejde på Christianshavns Kvarter og via de sociale medier Youtube, Facebook, Google+ og Twitter og i dagspressen. Der er desuden mulighed for dialog med politikerne gennem hjemmesider og sociale medier, ligesom de studerende arbejder på en applet til smart-telefonerne.

“Ideen er at bringe denne samling af information direkte til førstegangsvælgernes computere og mobile medier”, siger Elias Debs, en af initiativtagerne til projektet, og fortæller at mange unge i virkeligheden gerne ville stemme, hvis de vidste hvem de skulle stemme på. “Men de føler ikke at de får den information de behøver, og det prøver vi så at give dem”, siger han.

Projektet er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd, men der er søgt supplerende støtte til projektet, som vil blive lanceret midt- til slut- oktober. Også flere medarbejdere fra Københavns Kommune er med i arbejdet.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.