P1024039

Vil du arbejde hos Fedtekælderen?

VARMESTUEN FEDTEKÆLDEREN PÅ CHRISTIANSHAVN SØGER EN MEDARBEJDER MED EN BRED SOCIALFAGLIG BAGGRUND TIL AT VÆRE TOVHOLDER I KØKKENET, FACILITERE DEN FRIVILLIGE INDSATS SAMT VÆRE TIL RÅDIGHED FOR FEDTEKÆLDERENS GÆSTER

Vi søger en kollega, der har lyst og mod til at være en del af vores team på 5 lønnede og ca. 25 frivillige medarbejdere. Stillingen er en 1-årig projektstilling på 25-30 timer pr. uge med mulighed for forlængelse. I projektperioden skal det afklares, hvordan Fedtekælderens tilbud fremadrettet bedst muligt målrettes målgruppens behov.
Kirkens Korshærs mission er at hjælpe nødstedte mennesker. I Fedtekælderen betyder dette først og fremmest at imødekomme varmestuens gæster og deres behov med nærvær, omsorg og respekt.
Fedtekælderen besøges dagligt af 50-100 mennesker. Vores målgruppe er mennesker, der kæmper med hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser og andre sociale udfordringer.
Vi søger en medarbejder, der kan være med til at styrke varmestuens multikulturelle fællesskab samt indgå i den daglige drift. Du er først og fremmest interesseret i mennesker og er god til at opbygge tillidsfulde relationer til andre. Du befinder dig som en fisk i vandet blandt mennesker med mange forskellige kulturbaggrunde og har erfaring med at håndtere sociale problematikker og konflikter. Du trives med at være en del af det fleksible arbejdsmarked, hvor der er plads til forskellighed. Du motiveres af at være på en arbejdsplads, hvor intet er som det plejer mens du indenfor rammerne af arbejdet er med at udvikle Fedtekælderens tilbud i tæt samarbejde med teamet.
Udover at indgå i teamets øvrige opgaver, er en central del at opgaven at facilitere gode rammer for måltiderne. Du inspirerer køkkenets selvledende teams af frivillige, når der skal laves god og billig mad af høj kvalitet til målgruppen. Herunder kreativt at udnytte fødevarebankens vareudbud, så madspild undgås, samt skaffe leverandører og ressourcer til køkkenets stramme økonomi. Du kan lave god mad i en håndevending om nødvendigt, men du trives bedst med at uddelegere samt motivere og understøtte den frivillige indsats i køkkenet.
Udover sammen med de frivillige at skabe rammerne for køkkenet, vil du være en del af varmestuens dagligdag, hvor du taler med gæsterne, spiller spil m.m. og tager på udflugter. Du vil i det hele taget, i samarbejde med teamet, skulle hjælpe Fedtekælderens gæster med stort og småt.

Vi søger en kollega der:
• Er socialt engageret
• Er lydhør og empatisk
• Kan reflektere over og forklare faglige valg med udgangspunkt i kerneopgaven
• Er ansvarsbevidst og fleksibel
• Er selvkørende såvel som holdspiller
Vi tilbyder:
• Et udfordrende job, hvor ikke to dage er ens
• Indflydelse på egne arbejdsopgaver og udvikling af arbejdet
• Gode kollegaer og et godt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor der ikke er langt fra tanke til handling
• Mulighed for faglig og personlig udvikling
• Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Kirkens Korshærs lønregulativ
Stillingen forudsætter:
• At du har en socialfaglig baggrund og erfaring med målgruppen
• At du om som minimum taler dansk og engelsk
• At du er medlem af den danske folkekirke og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs livs- og menneskesyn
Arbejdstiden er 25- 30 timer/ugen, i morgen/dagtimerne og du må påregne at skulle arbejde enkelte helligdage og weekender. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af april 2023 evt. med mulighed for forlængelse.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 25. feb. kl. 12
Ansættelsessamtaler: Uge 10
Tiltrædelse: 14. marts eller snarest herefter
Motiveret ansøgning med CV: sendes til: stilling.fedtekaelderen@kirkenskorshaer.dk
Vedlæg evt. en kort video hvor du fortæller om dig selv og hvorfor du søger stillingen.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Fedtekælderens leder Sharon Parker, mandag, onsdag og fredage kl. 10-14 i uge 5, 6 og 7. Kontakt mobil 22 86 37 76
Kirkens Korshær har 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.