fakler amager fælled_3.9.1

Amager Fælleds Venner stævner Miljø- og Fødevareklagenævnet

Amager Fælleds Venner har i dag den 2.2. indbragt Miljø- og Fødevareklagenævnets (MFKN) afgørelse om VVM tilladelsen for Amager Fælled for Københavns Byret. Amager Fælleds Venner har også bedt om, at byretten tillægger retssagen opsættende virkning, hvilket byretten kan gøre i særlige situationer.
Amager Fælleds Venner har indbragt MFKN’s afgørelse for byretten, fordi vi er af den klare opfattelse, at nævnet begår en fejl ved at gøre en ugyldig VVM tilladelse gyldig ved at tage nye data og vurderinger fra Fælledby ind, som de har gjort.
Hele VVM-processen er bygget op omkring hensynet til den politiske proces og til borgernes mulighed for at gøre indsigelser mod planer, der kan få betydning for miljøet. Det er derfor afgørende, at det materiale, som kommunen og borgerne får forelagt, er korrekt fra starten af. Hvis ikke er tilfældet, betyder det, at VVM-processen inkl. borgerdeltagelsen skal gå om. Det har EU-domstolen fastslået i flere sager.
MFKN fastslog i deres afgørelse, at de undersøgelser, kommunen havde fået forelagt fra Fælledby, ikke var gode nok til at kommunen kunne vedtage VVM tilladelsen. Dermed siger nævnet også, at kommunens vedtagelse af lokalplan og VVM tilladelse ikke var gyldig.
Nævnet accepterede imidlertid, at de omfattende undersøgelser og rapporter – på ca. 700 sider – som Fælledby indsendte kunne medføre, at de gjorde VVM tilladelsen gyldig. Det er i strid med reglerne.
Det har også ført til, at de af kommunen vedtagne afværgeforanstaltninger til at beskytte de fredede bilag IV arter er blevet lavet om under vejs. Det er også i strid med reglerne. Lokalplanen og VVM tilladelsen burde derfor været sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.
Amager Fælleds Venners advokat Johan Løje siger: _Det nævnet har gjort er i modstrid med de vigtige regler, som EU har for borgerinddragelse i miljøsager og kobler reelt offentligheden ud af vigtige beslutninger. Vi har derfor en god sag. Om byretten accepterer at tillægge søgsmålet opsættende virkning, således at hele projektet sættes på pause, må tiden vise, men betingelserne er til stede. Vi håber det bedste._
Amager Fælleds Venner afholder søndag den 6.2. kl.16-18 en demonstration på Bjerget på Amager Fælled. Her bliver stævningen også præsenteretThere are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.