amager-faelled.jpg

Nyt fra Amager Fælled

KLAGENÆVN, MILJØVURDERING OG LOKALPLAN
Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening har klaget over fejl og mangler i lokalplanen og miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af byggeriet Fælledby til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Begge nævn forventer at have færdigbehandlet vores klager inden udgangen af januar 2022 – måske allerede inden udgangen af 2021. Får vi medhold, kan det betyde, at lokalplansprocessen skal starte forfra, hvis Fælledby P/S forsat vil bygge på Amager Fælled. Fælledby P/S og Københavns Kommune har, siden vi indgav vores klager, leveret en stor mængde supplerende materiale til de to klagenævn. Meget af dette materiale indeholder oplysninger, som burde være indgået i kommunens behandling af lokalplanen og VVMredegørelsen, sådan at vi som borgere ville have haft mulighed for at kommentere oplysningerne. På grund af dette har AFV og DN skrevet til klagenævnene og bedt dem erklære lokalplanen og VVM-redegørelsen ugyldige.
Opslaget findes her: <www.facebook.com/amagerfaelledsvenner/posts/2205711089568723> www.facebook.com/amagerfaelledsvenner/posts/2205711089568723
Gå gerne ind på vores side og deltag i debatten og del gerne i dit netværk.There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.