Hvad sker der for Københavns Kommune?

Den 7. juli meddelte Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet at de ville tillægge de klager, de havde modtaget vedrørende By og Havns og Københavns Kommunes projekt på Amager Fælled opsættende virkning. Det vil altså sige at der ikke kunne udføres arbejde på projektet, indtil en række miljøforhold var yderligere belyst.
Københavns Kommunes svar på dette var at få lavet en eksterne juridisk analyse, hvis resultat angiveligt var, at man kun anså byggeriet for omfattet og ikke indledende arbejder. Man har derfor siden bygget videre på Lærkesletten, hvilket ifølge Politiken “kan være ulovligt”.
Vi har spurgt professor i miljøret ved Københavns Universitet hvilke muligheder der så er tilbage, hvis Københavns Kommune ikke respekterer andre myndigheder.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.