foto torvet

Torvenetværket

Støt godt kultur- og hverdagsliv på Christianshavns Torv

I Torvenetværket arbejder vi for et rart og trygt Torv for alle

  • Støt kontant med 50 kr. til kontonummer 9570 12849001 (medlemskontingent f. 2021: husk navn og mailadresse, hvis du er eller vil være medlem af foreningen)
  • Bliv aktiv i aktivitets- og arrangementsgruppen: Møde 6/5 kl. 19.00 i beboerhuset (LU-lokalet) – vær med til at beslutte og gennemføre fede arrangementer.
  • Bliv aktiv i fysikgruppen: Møde d. 4/5 kl. 17.30 i beboerhuset (LU-lokalet) – vær med til at skabe en fysisk udviklingsplan, fundraise og være i dialog med borgerrepræsentationen om fysiske forandringer.

Kultur på Torvet giver lokale og besøgende en god oplevelse

Torvenetværkets aktive frivillige skaber kulturprogrammer fra skakturneringer, teater, livemusik, oplæsninger. Har du gode ideer og noget du vil stå for, leder vi efter flere frivillige.

Sidste sommer lykkedes det trods corona, at gennemføre et flot program med musik, teater og andre arrangementer hver lørdag i juli, august og september. Loppemarkedet fik adgang til fælles borde og netværket gennemførte forsøg med corona-opdeling af Torvet, som gjorde det nemt at deltage i arrangementer på en tryg og god måde for alle.

Fodbold-EM og Christianshavn spiser sammen i juni og september

Den 5- 6/6 opstilles et omrejsende fodboldmuseum hvor der vil være quiz, fodboldskud-styrke og andet fodboldsjov. Og d. 15/6 og d. 7/9 kl. 18-20 tændes grillen og langbordene stilles frem til hyggelig fællesspisning. Alle Christianshavnere opfordres til at være med til de hyggelige fællesaftener, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

Hvad sker der med Torvekiosken?

Telefonkiosken har været et hjertebarn hos os og anker for mange af netværkets aktiviteter. Det stod hurtigt klart at netværket som græsrodsorganisation ikke havde råd til at overtage kiosken. Torvenetværket er glade for, at det bliver Riccos kaffebar, der overtager den fine lille kiosk og har allerede nu indledt et lovende samarbejde.

Den politiske opmærksomhed trives

Christianshavns Torvenetværk har fået stærk opbakning fra Christianshavns lokaludvalg i år. Også samarbejdet med både socialforvaltningen, kulturforvaltningen og teknik- og miljøforvaltningen fungerer godt, med dialog og jævnlige møder.

I efteråret havde lokaludvalget besøg af Teknik og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der på Christianshavns Torv fik præsenteret netværkets arbejde og ønsker, som hun over en bred kam udtrykte stor opbakning til. Synes du også, der bør ske en forandring på Christianshavns Torv, så bliv aktiv i vores forening eller støt økonomisk.

 

Generalforsamling indkaldes i efteråret 2021
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.