dragerovfugl_amager_faelled_2.23.1

Demo for Amager Fælled 16. maj

Stor demonstration mod byggeri på naturområder starter valgkamp

Den 16. maj, hvor der er præcis et halvt år til kommunalvalget, arrangerer de tre græsrodsbevægelser; Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening København en stor demonstration mod byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

Med demonstrationen vil arrangørerne synliggøre den brede folkelige modstand mod byggerierne. Samtidig er det startskuddet for en kampagne op til kommunalvalget den 16. november, hvor de tre bevægelser vil lægge et massivt pres på politikerne for at stoppe yderligere ødelæggelser af den natur, vi allerede i dag har alt for lidt af.

Konferencie på demonstrationen er skuespiller Rasmus Botoft fra Rytteriet. Han er vokset op på Amagerbrogede og er tæt forbundet med Amager Fælled.

– Hele min barndom og ungdom har jeg brugt Amager Fælled, denne mystiske kæmpestore naturlunge midt i storbyen. Jeg har spillet fodbold på Fælleden, plukket vilde blomster, leget gemmeleg, er faret vild, har cyklet, løbet, levet og åndet på dette for København unikke sted. Amager Fælled er allerede blevet betydeligt beskåret og decimeret de sidste 10 år, nu siger vi stop – bevar Amager Fælled –  storbyens små og store dyr og mennesker har brug for den, siger Rasmus Botoft.

Blandt talerne er medlem af Københavns Borgerrepræsentation Peter Dits Christensen, der meldte sig ud af Venstre, fordi han ikke ville stemme ja til byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Annisette er et af de musikalske indslag og skuespiller Anette Støvelbæk kommer og læser op.

Demonstrationen starter klokken 12 på Rådhuspladsen. Inden er der et farverigt og spektakulært optog fra Bjerget på Amager Fælled. Optoget synliggør de mange forskellige arter, der har hjemme på Amager Fælled, og som vil lide skade ved byggeriet af en hel ny bydel midt i naturen.

På Rådhuspladsen vil aktive fiskere fra Fiskerhavnen ved siden af Stejlepladsen sætte fokus på det unikke kulturmiljø, der vil blive ødelagt ved det planlagte byggeri af over 900 boliger. Fiskerhavnens Venner advarer også om, at byggeriet vil skade det rige fugleliv i vandet ud for Stejlepladsen, der er Natura 2000-område med adskillige fuglearter, der er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv.

Læs mere på Facebook.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.