amager faelled

Demonstration i morgen torsdag den 11. marts kl. 17.00

Der er igen demonstration på Amager Fælled, Bjerget på Amager Fælled, tæt på Lærkesletten

VI håber at se mange af jer derude på torsdag

Du kan også downloade plakat her og printe ud derhjemme – hvis du gerne vil sætte op i dit lokalmiljø: http://amagerfaelled.dk/wp-content/uploads/2021/03/A4_Plakater_amagerfælled.pdf

 

Opdatering: Blokade af Extinction Rebellion

Extinction Rebellion har lavet en blokade foran Lærkesletten, hvor de har lænket sig til det opsatte hegn, for at forhindre bygherre i at lave ulovlige, byggeforberende aktiviteter, samt at lægge pres på Lea Wermelin, som har fået nøglerne. De har siddet der i ca. 30 timer. Så Hvis I lige skal en smut forbi alligevel, må I meget gerne tage lidt mad og drikke (eller tæpper og soveposer) med til dem. jeg vil lige gøre opmærksom på at det ikke er Amager Fælleds Venner som står for dette event (men vi er superglade for, at de gør det).


Donation

Hvis I rigtig gerne vil hjælpe, men ikke har overskud til at hjælpe med noget praktisk, så kan I altid donere penge til Amager Fælleds Venner

Mobile Pay: 555 222 eller Bank: reg. 8411  Konto 2041035

Gode nyheder:

Takket være jeres og andres støtte er det lykkedes os at få indsamlet ca. 120.000 kr. Tusind tak for hjælpen. Det betyder at vi har råd til en advokat, og at vi nu er gået i gang med at indsende forskellige klager vedrørende lokalplansprocessen.

I morgen udløber klagefristen og så tager vi fat på klagesagen vedrørende Stor Vandsalemander (som er beskyttet af Bernkonventionen og EU’s habitatsdirektiv bilag 4).

Klargøringen til byggeriet på Lærkesletten har intensiveret. Trådhegn bliver sat op, nedskæring af buske langs stierne og lærken bliver skræmt væk af to ansatte hundefører. Formålet med hundene er at forhindre lærkerne i at bygge reder på Lærkesletten. Dette er ulovligt, og derfor har vi på under en uge indgivet 2 politianmeldelser mod By & Havn uden, at myndighederne er skredet til handling. Politiet har videre visiteret sagen til Naturstyrelsen og dermed er sagen ude af politiets hænder.

By & Havn fortsætter ufortrødent. Der er sat fugleskræmselsdrager op og krattet er ryddet øst syd øst for vandrehjemmet, hvor den store vandsalamander også kan forekomme og hundene fortsatte deres arbejde.

I al den tid hvor myndighederne er ubeslutsomme og ikke griber til handling, fortsætter de overlagte overtrædelser.

 

Hvad kan I gøre?

Skriv til Miljøministeren Lea Wermelin på miljoeministeren@mfvm.dk og bed hende om at få sit ministerium til at skride ind og få udskrevet et straks påbud.

I en god tone, brug jeres egen ord og beskrivelse af hvad der sker på Amager Fælled.

Skriv under

I kan også skrive under på forslaget om en vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen

Link: https://www.skrivunder.net/vejledende_folkeafstemning_i_kobenhavns_kommune_om_byggerier_pa_amager_falled_og_stejlepladsen

Med venlig hilsen

Amager Fælleds Venner
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.