DSCN0783

Amager Fælleds venner kontakter styrelser direkte

Amager Fælleds Venner juridiske rådgiver har rettet direkte henvendelse til Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeren med anmodning om straks at bringe mulige ulovlige forhold stoppet på Amager Fælled.

Amager Fælleds Venner henviser til de igangværende ulovlige forstyrrelser af fugle og potentielt drab på Bilag IV-arten st. vandsalamander.

“Myndighederne bør straks, uden politisk tøven, påse at lovgivningen overholdes og stoppe de ulovlige aktiviteter på Amager Fælled.

Det er ligeledes myndighedernes pligt at tilse at de involveret parter bliver stillet til ansvar for deres handlinger iht. loven.

Ligeledes bør myndighederne tilsikre at forringelsen af områdets natur stoppes, indtil det kan klarlægges om projektet overholder de EU-retslige forpligtelser”, skriver Amager Fælleds Venner.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.