Amager Faelled 04.03.2021 Kl. 16.00 birte ped

Overborgmesteren synes ikke der skal være afstemning om Fælleden

Foto: Birte Pedersen

Af Kim Hjerrild, i dag den 4. marts 2021, medlem i borgerrepræsentationen for Alternativ.

FLERTAL SIGER NEJ TAK TIL EN FOLKEAFSTEMNING OM LÆRKESLETTEN

På aftenens møde i Borgerrepræsentationen havde vi en vigtig diskussion af muligheden for at afholde en folkeafstemning om bebyggelsen på Amager Fælled. Overborgmesteren redegjorde fint for reglerne, som gælder for kommunale folkeafstemninger. Et flertal af BR kan uden problemer beslutte at gennemføre en folkeafstemning – den kan være enten vejledende eller bindende.

Desværre blev det på mødet også klart, at overborgmesteren ikke mener, at byggeriet på Amager Fælled er egnet til at blive overladt til københavnernes afgørelse. Hans primære argument for dette er, at der efter overborgmesterens mening ikke findes noget (godt) alternativ til at realisere Fælledbyen. Overborgmesteren holdt fast i, at hvis byggerierne på Lærkesletten og Stejlepladsen opgives, så skal der findes 1,6 mia. kr. i kommunen – penge, som vil gå udover den kommunale velfærd. Problemet er, at det ikke behøver at være konsekvensen.

Overborgmesteren springer let hen over tre afgørende kendsgerninger:

  1. kommunen har aktuelt en kassebeholdning på over 15 mia. kr. – danmarkshistoriens største opsparing af skatteborgernes penge.
  2. de 15 mia. kr. er angiveligt reserveret til besluttede anlægsprojekter. Men det er en reserve, der IKKE er brug for, så længe kommunens anlægsloft betyder, at de årlige anlægsudgifter kan betales af det løbende driftsoverskud. Kommunens regnskabsmæssige resultat har de sidste mange år ligget på mellem 1,5 og 2,5 mia. kr. EFTER betalte anlægsudgifter.
  3. en finansiel overførsel fra Københavns kommune til By & Havn som kompensation for et sløjfet byggeri på Lærkesletten og Stejlepladsen vil IKKE påvirke kommunens udgiftsloft og dermed ikke påvirke kommunens velfærdsbudget med en krone. (Indenrigsministeriet er netop blevet forespurgt om denne forståelse af budgetloven og ministeriet bekræfter forståelsen – hvad der også kan læses direkte ud af lovteksten.)

Ovenstående betyder, at vi sagtens kan afholde en folkeafstemning for eller imod bebyggelsen på Amager Fælled. Fordi vi – i modsætning til overborgmesterens forståelse – har glimrende muligheder for at holde By & Havn økonomisk skadesløs ved at bruge 1,6 mia. kr. af kommunens støt stigende kassebeholdning.

Desværre valgte et flertal af borgernes repræsentanter både at sige nej til det konkrete forslag (fremsat af Frie Grønne) og til at henvise spørgsmålet om en folkeafstemning til yderligere udvalgsbehandling.

I skrivende stund er det uklart, om vi overhovedet har mulighed for at stille et nyt forslag om folkeafstemning. Derfor tegner det lige nu til, at kommunalvalget d. 16. nov. vil få bevarelsen af Lærkesletten og Stejlepladsen som et helt centralt tema. Derfor en klar opfordring:

Hold ud, kære venner af Amager Fælled, Fiskerhavnen og af bevarelsen af København, som en grøn by i menneskehøjde. Fortsæt arbejdet med – sagligt, værdigt og venligt – at gøre opmærksom på, hvad vi som by mister, hvis vi bliver ved med at privatisere byens fælleder, frirum og naturværdier.

 
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.