amagerbanens venner

Fred Amagerbanens sidste strækning

Hjælp med at redde haverne ved Amagerbanen

2021-02-11

Kære dig, som støtter Amagerbanen

I lørdags kunne vi læse i Politiken, at DSB fastholder opsigelsen af kolonihaverne langs Amagerbanen. Til trods for at Erhvervsstyrelsen har anmodet DSB om at sætte opsigelserne i bero, mens det bliver afklaret om havelejerne burde have fået et tilbud om at købe deres havelodder.

HAVERNE STADIG OPSAGT
Haverne er en del af det område, som et stort flertal på rådhuset bad om at få fredet i juni 2020. Lige nu er fredningssagen ved et blive udarbejdet i Københavns Kommunes forvaltning. Det ønsker DSB ikke at vente på. DSB har opsagt haverne pr 30/4, med krav om at lejerne rydder havelodderne fuldstændigt, når de flytter. En rydning vil fuldstændigt underminere den særlige stemning og det historiske vidnesbyrd haverne bidrager med til Amagerbanens område.

DERFOR HAR VI BRUG FOR DIN HJÆLP
Spørgsmålet kan nu kun afklares ved en retssag. Haverne har ikke mange penge, og har derfor brug for din hjælp til at føre sagen.

– Vil du støtte havernes advokatudgifter, så køb en støtte-plakat på https://bevar-amagerbanen.myshopify.com/products/bevar-amagerbanen-a1-plakat

– Kender du en advokat der vil hjælpe, så skriv til os på info@bevaramagerbanen.dk

Vi håber også du vil være med til at dele opslagene inde fra Facebook gruppen https://www.facebook.com/groups/714032182669684

Vh
Bevar Amagerbanen

Bevar Amagerbanen

 
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.