amager faelled

Danmarks Naturfredningsforening om Amager Fælled

En borgerrepræsentation, der kun havde én løsning.
Den evnede ikke evnede at lytte eller tænke nye løsninger.
Der er brug for en anden løsning
Det var trist at høre, at politikerne i borgerrepræsentationen til sagerne om Amager Fælled og Fiskerhavnen ikke forholdt sig til, at der også er andre løsninger end at bygge.

Kommunen kan betale By&Havn de 1,4 mia. kr. for ikke at bygge uden, at det går ud over nogen af de bygge- og anlægsprojekter, vi skal have i kommunen. Det er plejehjem, institutioner, skoler o.l. Kommunen har 15 mia. kr. i kassen. Selvom kommunen bruger alt, hvad kommunen må til projekter, vil kassebeholdningen sandsynligvis vokse. Om nogle år vil der sandsynligvis ligge omkring 20 mia.kr. i kassen.

1,4 mia. kr. af dem kan gøre nytte og sikre natur og kulturhistorie. Gør vi det, så undgår vi de alvorlige problemer bebyggelser på de to grunde giver. Vi mister ikke natur. Så enkelt er det. Vi kan betale den metro, vi har fået med penge og ikke med natur. Det burde politikerne have forholdt sig til. Der var pinlig tavshed om en sådan løsning.

Men sagen er ikke endeligt afgjort. Der forestår et kommunevalg og den folkelige modstand vil vokse.

Med venlig hilsen

Knud Erik Hansen
Formand for Danmarks Naturfredningsforening København
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.