fakler amager fælled_3.9.1

Nyt fra Amager Fælled

Kære Amager Fælleds Venner

De seneste begivenheder på Rådhuset, hvor Teknik og Miljøudvalget har godkendt lokalplanen for Vejlands Kvarter, har sat yderligere skub i byudviklingen på bekostning af Amager Fælled. Næste skridt er at lokalplanen skal godkendes i Borgerrepræsentationen torsdag den 21. januar 2021.

Vores muligheder for at redde Amager Fælled er langt fra udtømte. Vi er kommet langt igennem de sidste mange år men er langt fra færdige. Det er nu vi skal stå sammen og kæmpe kampen som aldrig før.

Hele processen og vores muligheder for at blive hørt af det politiske establishment og resten af Københavns borger har været stærkt begrænset pga. den ekstraordinære tid vi har været igennem det sidste år. Derfor skriver jeg til ombudsmanden for at få hans besyv på hele denne proces. Brevet kan I se vedhæftet.

I vores gruppe har der også være spurgt indtil om ikke der er nogen der klager? Det kan jeg forsikre jer om at vi gør. Men før vi kan klage, skal der foreligge en endelig politisk beslutning. Derefter kan vi gå i gang med vores klage muligheder.

Til efteråret er der også kommunalvalg, og vi må gøre vores yderste for at sikre at dette bliver det dominerende tema. Ønsker vi ændringer til den politiske kurs der er lagt, er det her vi kan gøre en forskel.

De seneste mange måneder har Amager Fælleds Venner arbejdet ihærdigt på et brev til Miljøminister Lea Wermelin hvori vi har anmodet om national udpegning af Amager Fælled som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Det som de fleste af os kender som et Natura 2000-område.

Miljøministeren er nødt til at forholde sig til de fælleskabsretlige forpligtelser og kan ikke bare se passivt til, mens et område, der opfylder alle kriterier for udpegning af et Natura 2000-område, bliver bebygget af Københavns Kommune.

De seneste dages begivenheder, hvor Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning har besluttet at godkende den nye lokalplan lægger et yderligere pres på, at Miljøministeriet bør behandle denne sag meget hurtigt.

Derfor har vi igen sendt et brev til Miljøministeren der forklare de seneste dages begivenheder i kommunen og gør opmærksom på at kommunens godkendelse af lokalplanen viser med al tydelighed, nødvendigheden af at denne sag får en høj prioritet og bliver behandlet hurtigt med mindre, en anden aftale kan indgås mellem Miljøministeriet og Københavns Kommune, indtil denne sag er færdigbehandlet.

Med venlig hilsen

Steffen Rasmussen
Formand og talsperson for Amager Fælleds Venner
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.