350 år med ost i havnen

Københavnerne er som bekendt jordløse og dermed ude af stand til at dyrke afgrøder og forsørge sig selv. Sådan har det været længe, og hvis indbyggerne ikke skulle lide sultedøden, var det nødvendigt at forsyne dem med fødevarer fra provinsen. I flere hundrede år blev der derfor sejlet mad fra Stevns til København, og den blev solgt fra både der lå til kaj ved Børsen og ved Nationalbanken.
En af de både, der holdt længst ud, var en båd der solgte ost, “Anna af Bøgeskov”. Da konkurrencen blev for hård fra supermarkederne og bådens tilstand for ringe, gav den sidste ostesælger, Ole Christensen, op i 1996.
Båden købte Morten Milters, og efter en renovering, der varede 17 år, fremstår den nu igen sejlklar.
There is 1 comment

Add yours

Post a new comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.