brand christianshavns skole 1

Nyt budgetforlig: hvad betyder det for Christianshavn?

Sidste budgetforlig på Københavns Rådhus var ikke til Christianshavns fordel: som en del af aftalen, blev der samtidig etableret et flertal for at nedlægge busslusen på Holmen. Dette er dog stadig ikke sket. Men i år var der bedre resultater og flere forhold, der angår Christianshavn.

Christianshavn Skole skal udvides med et spor. Der afsættes desuden midler til midlertidige løsninger, der gør det muligt at opstarte sporene i midlertidige bygninger og pavilloner. I alt drejer det sig om over 140 mio. indtil 2018.
Der er desuden afsat 52 mio. indtil 2017 til helhedsrenovering af Christianshavns Skole.

Der er afsat 1 mio i 2015 til Brobergsgade 10 til et klubfællesskab for unge. ”Det vil sikre rammerne om tilbud med den enkelte unge i centrum, hvor der kan skabes et trygt, kreativt, udfordrende og støttende omdrejningspunkt i lokale børns opvækst og ungdom.”, skriver parterne i budgetforliget.

Der blev desuden afsat 8 mio. i 2014-2016 til færdiggørelsen af trafikforbedringer, hvor Bodenhoffs Plads møder Prinsessegade og hvor Bodenhoffs Plads møder Burmeistergade. Det skønnes, at trafiksaneringen vil medføre nedlæggelse af ca. 14 p-pladser, som alle genetableres inden for projektets økonomi.

Parterne blev endelig enige om, at der som konsekvens af ophævelsen af særloven om Christiania skal udarbejdes et
nyt plangrundlag for Christiania i Kommuneplan 2015, da den gældende statslige lokalplan fra 1991 er
utidssvarende. Der skal derfor igangsættes et forberedende arbejde i samarbejde med Fonden Fristaden
Christiania og relevante statslige myndigheder med henblik på at afdække de nødvendige hensyn i
planlægningen.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.