20221212_amagerfaelled_markering007-martin-kjaerulff.jpg

Breaking: Byretten erklærer byggestop på Amager Fælled

Foto: Martin Kjaerulff

“Stor sejr for naturen”, skriver Amager Fælleds Venner: Byretten erklærer byggestop på Amager Fælled

Københavns Byret har i dag reelt erklæret byggestop på Amager Fælled, indtil der er en afgørelse i den retssag, som Amager Fælleds Venner har anlagt mod klagenævnene.

– Det er en stor sejr for naturen på Amager Fælled og naturen i resten af Danmark. Nu er bygherre Fælledby P/S tvunget til at stoppe byggeforberedelserne midt i naturen på Amager Fælled, indtil der er en afgørelse i retssagen mod klagenævnene. Afgørelsen giver håb for borgergrupper over hele Danmark, der ligesom os kæmper for naturen og er oppe mod et system, der svigter, siger Nikolaj Kirk, talsperson for Amager Fælleds Venner.
– Det er stærkt gået, at en borgergruppe som Amager Fælleds Venner formår at vinde et slag for naturen, når vi står overfor mastodonter som Fælledby, PensionDanmark, By & Havn samt Københavns Kommune. Men samtidig er det helt absurd, at forsvaret for naturen er overladt til en bevægelse som vores, tilføjer han.

Der er tale om en historisk afgørelse. Det er første gang, der erklæres opsættende virkning i en miljøsag mod klagenævnene. Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner, har hele tiden troet på, at byretten ville meddele opsættende virkning, hvilket betyder, at al byggeaktivitet skal indstilles.
– Ved en begæring om opsættende virkning skal retten afveje de relevante hensyn i sagen. Her overstiger hensynet til natur og miljø helt klart en privat bygherres interesse i at kunne gennemføre et boligbyggeri. Det argumenterede jeg for i retten, og jeg er yderst tilfreds med, at retten har tilsluttet sig det synspunkt, siger Johan Løje.

Byrettens afgørelse blev fejret af den forsamling af naturvenner, som var mødt op foran byretten i dag for at høre Johan Løje læse byrettens afgørelse op.
– Amager Fælleds Venner har kæmpet i seks år for at forhindre byggeri af en helt ny bydel midt i naturen på Amager Fælled. Der er tale om et vanvittigt projekt i en situation, hvor vi står midt i en alarmerende klima- og biodiversitetskrise. Det har været seks år med en kæmpe folkelig opbakning, seks år med vigtige sejre og mange nedture. Vi er oppe mod et system, hvor stat og kommunen spiller tæt sammen med to selskaber, og et system, der har bøjet regler. Så der er al mulig grund til at fejre byrettens afgørelse, siger Knud Erik Hansen, talsperson for Amager Fælleds Venner.

– Samtidig har vi blikket stift rettet mod hovedsagen mod klagenævnene, som domsforhandles i maj og juni næste år. Vi har gode kort på hånden, og byrettens dom i dag er en indikation på, at vi kan vinde hovedsagen, og dermed få aflyst de vedtagne planer, erklærer han.

Byretten skriver direkte i dagens afgørelse, at der er rimelig sandsynlighed for, at Amager Fælleds Venner vinder sagen mod klagenævnene,

Baggrund for retssagen mod klagenævnene:
Amager Fælleds Venner har anlagt sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. De mener, at nævnenes afgørelse i december 2021, der siger god for byggeplanerne på Amager Fælled, er i strid med reglerne for miljøvurderinger og lokalplaner.
Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår i deres afgørelse, at den miljøvurdering (VVM-vurdering) der forelå, da Københavns Kommune i februar 2021 traf beslutning om byggeriet på Amager Fælled, er mangelfuld.
Alligevel sagde nævnene i december 2021 god for byggeplanerne med henvisning til den omfattende mængde af nye undersøgelser og oplysninger, som bygherren Fælledby sendte ind, mens sagen var til behandling i klagenævnene.

Amager Fælleds Venenr mener, at det er i strid med EU-lovgivningen på den måde at reparere på en mangelfuld miljøvurdering. “Ifølge EU’s miljølovgivning skal borgerne ikke blot høres. De skal være med til at varetage beskyttelsen af miljøet. Derfor skal de fra starten have alle nødvendige informationer”, skriver de.

De mange undersøgelser og rapporter med nye oplysninger skulle ifølge EU-reglerne have været i høring og forelagt Borgerrepræsentationen, inden den vedtog byggeplanerne. Derfor kræver Amager Fælleds Venner, at byretten erklærer Københavns Kommunes vedtagelse af lokalplan og miljøvurdering for ugyldig. Retssagen mod klagenævnene foregår i byretten den 11. og 12. maj samt den 1. og 2. juni næste år.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.