summer-2404769_1920 sommer

Naturpark i Nordhavn – men for lille

Foto: Pixabay

“Kommunen lægger op til en park på 28 ha, men der er mulighed for en naturpark og idrætsarealer på mere end 100 ha”, skriver Nordhavns Naturvenner i en pressemeddelelse.

Kommunen har i morgen, den 3. oktober, indbudt borgerne til at komme med input til, hvad Stubben – et areal på 28 ha i Nordhavn – kan bruges til. Det er et område, der ved lov i 2011 er udlagt til rekreative formål. Det er imidlertid kun en lille del af hele det store område på over 200 ha i Nordhavn, der står for byudvikling.

“Der er derfor mulighed for at tilgodese det store behov, der er i København for både vild natur og idræt. Det behov er på ingen måde blevet dækket af de sidste 2-3 årtiers byudvikling i København. København har på blot de sidste 10 år fået 100.000 flere indbyggere. Skulle grønne arealer og arealer med natur være fulgt med de sidste ti års udvikling, skulle der være udlagt 360 ha grønne arealer til idræt og natur. Det er ikke sket. Nordhavn er det sidste større område i København, hvor der kan etableres et større nyt område med vild natur. Der er samtidig plads til idræt”, skriver Nordhavns Naturvenner og foreslår en park med vild natur på 100 ha (Nordhavn Naturpark) og et idrætsområde på 10-18 ha. “Det kan blive dette årtusindes Folkets Park”, skriver de.

Knud Erik Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København, siger: “Dette er sidste chance. Der er ikke flere større områder tilbage i København, og området ligger godt til at blive et attraktivt grønt område for københavnerne”  

I Nordhavns Naturvenner deltager Danmarks Naturfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, Friluftsrådet København, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, NOAH, Verdens Skove, Østerbro Havnekomite, Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokalråd.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.