amager faelled_3.1.1

Amager Fælled: demonstration 4 februar kl 18

Amager Fælleds Venner har tidligere anmodet Københavns Kommune om at udsætte vedtagelsen af lokalplanen for bebyggelse af Amager Fælled fordi der ikke har været lejlighed til at debattere projektet tilstrækkeligt med corona-nedlukningen. Det har alle partier i Borgerrepræsentationen med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet afslået, og Amager Fælleds Venner klager nu igen til Ombudsmanden over denne beslutning.

De skriver:

Vi stiller os kritiske overfor, at der under hele Coronapandemien ikke har været en ordentlig
politisk debat. Her henleder vi til vores første brev til Ombudsmanden med eksempler som
vedhæftet.
Vores opfattelse er, at der ikke har været et reelt forsøg på at mitigere dette demokratiske
efterslæb, der er kommet under pandemien. Hverken politisk eller forvaltningsmæssigt.
Tværtimod har man sat fuld fart på projekterne, der efterlader befolkningen i en frustration og
magtesløshed, når hele systemet fortsætter uagtet de restriktioner, som vi alle bør overholde.
At argumentere for, at vores frihedsrettigheder fortsat er gældende i det politiske virke, for
samtidig at hjemsende en stor del af befolkningen til ”selvisolation”, er et signal fyldt med
modsigelser.
Som et demokrati, bør det politiske apparat og tilhørende forvaltning overgå til et nødberedskab,
der kun behandler vitale samfundsmæssige funktioner. I stedet ser vi, at det politiske arbejde
fortsætter ufortrødent, som om intet har ændret sig.
Politisk bør man vel ikke, under dække af pandemien, kunne træffe større beslutninger, som kan
udsættes? Specielt når borgernes grundlovssikrede rettigheder for at influere politikerne, under
trygge vilkår, er stærkt begrænsede. Er det ikke ganske almindelig politisk og forvaltningsmæssig
pli?

Brevet til Ombudsmanden er dateret den 29. januar 2021. Projektet er sat til behandling i Borgerrepræsentationen den 4. februar, hvor der ligeledes er indkaldt til demonstration på kl 18. Demonstrationen vil dog overvejende foregå på nettet, men en projektion vil finde sted på Rådhuspladsen.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.