lodret banner

1000 både i havnen lørdag

S/K Lynetten er med til Folkefesten på Øresund, ønsket er mere end 1000 både der sejler igennem Københavns Havn, men for S/K Lynetten også med et budskab om at passe på det Maritime København og ikke bare nedlægge 780 bådpladser på Margretheholms Havn på grund af Lynetteholmen.

Tidspunkt.: Lørdag den 13 juni mellem 10-14

På vegne af alle sejlere og sejlklubber på Øresund, Dansk Sejlunion, har Kongelig Dansk Yacht Klub i samarbejde med mere end 43 havne i Øresund, taget initiativ til denne “folkefest” på Øresund for alle motor- og sejlbåde.

Ønsket er at samle mere end 1000 sejl- og motorbåde på Øresund på éngang for at vise, at nu kan vi snart være sammen alle sammen delvis igen under Corona. Vi ønsker at skabe en begivenhed, der engang for alle – forhåbentligt – viser, at nu er vi kommet lidt videre alle sammen. Det er fællesskabet blandt alle sejlere, der synliggøres og skal fejres. At uanset hvad vi sejler, er vi fælles for vores glæde ved havet. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en kapsejlads, men en eskadresejlads på Øresund startende fra Gilleleje og Køge, med det mål at vi alle runder et mærke i Københavns Havn, udlagt ved Den lille Havfrue.

Sejlklubben Lynetten deltager i arrangementet og vil sandsynliggøre fællesskabet men vi vil også benytte lejligheden til at gøre opmærksom på at vores Havn Margretheholms Havn fremtid er usikker Havnens lejekontrakt med By og Havn udløber i 2022 og skal genforhandles. Et alvorligt problem for det Maritime København der allerede i dag mangler mere end 1300 bådpladser
( Februar 2020 Ref. FLID Foreningen af Lystbådehavne i Danmark). Desuden med den planlagt befolkningstilvækst i København med 10.000 borgere årligt anslåes at 5 % af disse er aktive sejlere hvilket skaber endnu mere behov for bådpladser hvis København skal være et Maritim Centrum ved Øresund. Det
er jo byens eller Købehavns DNA Margretheholms Havn og Sejlklubben Lynetten er en selvbygger havn og den eneste af sin slags i Danmark
og med rødder til B&W værftet og arbejdere derfra.

Havnen rummer ca. 720 både og har over 1300 medlemmer. Havnen udgør ikke kun et centrum for aktiv sejlads for mennesker med små både og mindre indkomster, men også et centrum for mange familier og beboere på Amager Øst og Christianshavn. Havnen er åben såvel sommer som vinter og tilbyder aktiviteter for såvel juniorer som seniorer. Havne har derudover en række aktiviteter blandt andet en mentorordning hvor unge og ældre hjælper hinanden. Havnen rummer desuden en del enlige som finder fællesskaber – fællesskaber der i disse Corona tider viser sin styrke og modvirker ensomhed og isolation.

Medlemmer som tildeles en havneplads skal bidrage med 80 pligttimer og et mindre indskud. Det betyder at hvert medlem har lagt og fortsat ligger timer i havnen, dens vedligehold og en række frivillige aktiviteter.

Havnen ejer alle broer, bygninger m.v. og disse aktiver er fremkommet ved fælles hjælp og havnens økonomi er sund. Havnen rummer desuden erhverve som værft, restaurant og butik som forhandler udstyr. Butikken udgør et innovativt islæt i forhold til udvikling af nye teknologier med fokus på miljø og er et samlingspunkt for kreativ og innovativ udvikling
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.