ring-om-amager-faelleden

“2000 boliger i fredet natur forbedrer naturen”

By & Havn og Københavns politikere påstår at man kan etablere en bydel med op mod 2.000 boliger midt i et naturområde, uden at skade naturens tilstand, men tværtimod forbedre den.

“De har mistet jordforbindelsen”, siger Amager Fælleds Venner.

Amager Fælleds Venner pointerer at Vejlands Kvarter vil have vidtrækkende konsekvenser for hele Amager Fælleds bevaringsværdige natur som er et levested for rigtig mange unikke arter, heriblandt rådyr, vandsalamandere,
isfugle, tornsangere, nattergale, dobbeltbekkasiner, sanglærker, viber, mfl. hvoraf mange helt vil forsvinde fra Amager Fælled, ved realiseringen af byggeriet.

Byggeriet er desværre kulminationen af de sidste 30 års byudvikling der har gjort et så stort indhug i naturen på Amager Fælled, at vi er nået smertegrænsen. Et yderligere indhug vil medføre uoprettelige skader på den natur vi alle sammen elsker og har behov for – om vi vil det eller ej.

Amager Fælled er ikke kun natur men også et sted hvor vi har begravet fortidens synder, i form af miljøskadeligt affald. Alligevel har naturen formået at genetablere sig og effektivt lægge et beskyttende låg hen over lossepladsen.
Men, hvad vil der ske hvis vi begynder at rode op i den gamle losseplads der indeholder sprængfarligt metan og andre skadelige stoffer?

Vores ingeniører er rigtige dygtige, uden tvivl, men vi må ikke glemme at dette kun handler om én ting og det er ikke boligmangel – men økonomi. Der skal bygges og sælges så vi opnår den størst mulige profit. Ikke ligefrem
betryggende for de kommende beboere, specielt når vi ser de udfordringer vi allerede har her i København. Her kæmper vi kontinuerligt med indtrængende vand i vores nybyggeri, der ”kun” medfører materiel og økonomisk skade. Nu skal vi også kunne håndtere eksplosive gasser fra en gammel losseplads – ja man tænker bare… (vil du bo der)?
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.