BUPL: Vi er pressede

En de fagforeninger, der har repræsentanter ved Forligsinstitutionen, er BUPL (Børne- og ungdomspædagogernes Landsorganisation). Vi taler her med Durita i Dali, som er pædagog i en stor institution på Frederiksberg. Der er travlt og kun få minutter dagligt til hvert barn. Det er normeringerne, der er problemet, men i overenskomstsammenhænge, er det især løn- og arbejdstidsbestemmelser, som optager pædagogerne. De ligger lavt i forhold til andre grupper.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.