3 Forslag til indretning af Torvet

Torvet under forandring

Forslag til ny indretning af Christianshavns Torv. Foto: Birte Pedersen

Torvet, som vi kender det, kan snart være fortid. Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg behandler nemlig i aften et forslag fra en gruppe, der i nogen tid har beskæftiget sig med at forbedre forholdene på stedet.

Gruppen består af repræsentanter fra Center for Bydesign, Center for anlæg og udbud og stadsarkitekt Tina Saabye, alle Kbh kommune samt lokale repræsentanter. Som ekstern konsulent er valgt landskabsarkitekt Marianne Levinsen.

Den sidste større ændring på torvet skete da Købehavns Kommune på trods af lokale protester gennemtvang placeringen af et meget omtalt toilet foran den lille sekskantede kiosk for et par år siden. Det var desværre det eneste sted på torvet, hvor der fandtes tekniske installationer til toilettet, sagde man i kommunen. En cirkulær bænk måtte ved samme lejlighed lade livet.

Men nu hvor en anden placering foreslås i landskabsarkitektens projekt, er toilettet tilsyneladende ikke længere bundet til placeringen foran kiosken. Det vil uden tvivl glæde mange christianshavnere. En anden forbedring vil være at metroens ovenlysvinduer nu dækkes til. Glasvinduerne, som bliver spejlglatte om vinteren og dermed kræver indhegning, er ellers en fast bestanddel af metrostationerne, men metroselskabet har givet sig på det punkt. Der vil også blive lavet en slags bænk (”trinbræt”) ved vandet i kanalen, som tillader adgang til vandet, ligesom salgsboderne på broen over kanalen bliver henvist til andre steder. Endelig forsvinder metro-søjlen.

Der har i mange år været ønske om at omdanne torvet. Christianshavns Lokalråd har i mange år haft emnet fast på dagsordenen, hvor trafikforhold og belægning har været diskuteret og også har givet anledning til ændringer. Også Agenda og det såkaldte partnerskab, bestående af Kofoeds Skole, Lokalrådet, politiet, Teknik- og miljøforvaltningen og de sociale myndigheder, har tidligere arbejdet med torvet.

Projektet finansieres med 5 mio. kr. fra Københavns Kommune. Det omtalte trinbræt koster alene 1 mio. kr.

2 Forslag til indretning af TorvetForslag til ny indretning af Christianshavns Torv. Foto: Birte Pedersen
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.