radhusetmorgenw

Følg med i høringssvar – on line

“Vælgerne/borgerne/kunderne tror desværre mindre og mindre på nærdemokratiet, og mange har mistet tilliden til behandlingen af høringssvar. Derfor stemmer de ikke til kommunalvalget 19th november”. Sådan skriver en grupper borgere på Amager Strand, som har sluttet sig sammen for at gøre noget ved det.

“Nu kommer der fuld åbenhed om høringsrunder i Københavns Kommune med en daglig opdateret statistik over aktiviteten på kommunens digitale høringsplatform. Dette laves uformelt af ØresundsGruppen, som også kæmper for lydhørhed og indflydelse i den absolut største lokale høringsrunde i de seneste 4-5 år i Københavns Kommune”, skriver de videre og gør opmærksom på at overborgmester Frank Jensen ønsker åbenhed i vores by, også på de politiske og planlægningsmæssige linjer.

Alle kan nu på http://oeresundsgruppen.github.io/blivhoert/index.html se en statistik, som viser alle høringsrunder i Danmarks største kommune – og den tilbyder vi københavnerne ganske kvit og frit.

Bag ØresundsGruppen gemmer der sig ikke en flok venstreorienterede individualister, men folk fra hele det partipolitiske spektrum, som har deres virke inden for både den private og offentlige sektor. Gruppen er fælles om ét – nærdemokratiet skal fungere – og Københavns Kommunes slogan ”SAMMEN OM BYEN”, forventer vi som en selvfølge, skal indfries.

Planlovgivningen angiver desværre kun minimumskrav til de danske kommuner. Derfor inddrages borgerne først i slutningen af høringsrunder, og dette er ofte alt for sent. Den nye statistik er med til at synliggøre dette problem.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har i september offentliggjort en rapport om det kommunale demokratis tilstand. Rapportens anbefalinger har blandt andet udmøntet sig i et nyt udvalg, der skal se på, hvordan høringsrunder kan sikre, at borgerne reelt bliver inddraget i lokalpolitik. ØresundsGruppen bakker op om dette arbejde, så borgerne fremadrettet kan blive inddraget på et meget tidligere tidspunkt – end det sker i dag – hvor løbet alt for tit er kørt
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.