tica louisa

Fra Christianshavn til Rosia Montana

En delegation bestående af Tica Darie fra Rumænien, netop dimmiteret mutimediestudent fra Købenavns Erhvervsakademi og Louisa Hoppe fra Tyskland startede tirsdag deres 3000 km cykeltur til Rosia Montana i Rumænien. Turen er dedikeret til at protestere mod et mineprojekt, som vil påføre byen uoprettelige landskabsmæssige og miljømmæssige konsekvenser. Af den årsag er Rosia Montana netop optaget på Europa Nostras liste over truet kulturarv.
Delegationen kan følges på .

Se også indlæg om den første delegation, der tog afsted for et par uger siden.
There is 1 comment

Add yours

Post a new comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.