Aftenskolen Grobund

Aftenskolen Grobund tilbyder folkeoplysning, der integrerer arbejdet for socialisme med interessen for økologisk-klimamæssig bæredygtighed. Se tidligere videointerview her.

Vi henvender os til folk på den politiske venstrefløj, men også generelt til folk, der søger viden og kritisk indsigt i samfundets strukturer, og som leder efter veje til forandring.

Vi ønsker at skabe alternative tilbud både i forhold til undervisningsform og indhold. Vi ønsker at opøve deltagerne i konkrete færdigheder såvel som at styrke deres forståelse for sociale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold.
Målet er at støtte udviklingen af en moderne demokratisk og mangfoldig socialisme.

Billigst og bedst!
Pris for deltagelse:
For kursister i arbejde er prisen 70 kr. pr. gang, og for pensionister, arbejdsløse, studerende eller andre på overførselsindtægt (PEA) er prisen 50 kr. per gang.
For offentlige arrangementer, som ikke kræver tilmelding, har vi en enhedspris på 50 kr.

Grobund er registreret som aftenskole i Københavns Kommune, men også udenbys deltagere på overførselsindtægt kan opnå støtte til kursusgebyr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages på www.grobund.nu. Man kan også ringe på tel.:
22 37 60 30 og skrive til info@grobund.nu.
Deltagergebyr indbetales på vores konto i Merkur Bank, 8401 1146002. Foreninger kan også bestille kurser ”ud af huset” ved henvendelse til info@grobund.nu.

Medlemskab af oplysningsforeningen Grobund Meld jer ind i foreningen, og vær med til at udvikle vores undervisningstilbud. Skriv til info@grobund.nu.
På hjemmesiden kan interesserede tilmelde sig nyhedsbreve om
vores aktiviteter.

Grobund er medlem af Dansk Oplysningsforbund, og er støttet af
1. Majfonden, Græsrodsfonden, samt Veluxfonden.

Grobund c/o Demos,
Elmegade 27. kld., 2200 København N. www.grobund.nu info@grobund.nu tel: 22 37 60 30

KURSER

ØKOSOCIALISME
OG GRÆNSER FOR VÆKST

1.1 Hvorfor snyder grøn kapitalisme? Økologisk sandhed og social retfærdighed kræver et økosocialistisk samfund
Tid og Sted: 5 torsdage fra 25. okt. til 22. nov. kl. 19.30 på
Christianshavns Gymnasium, lokale 17. NB. 6. gang med politisk økonom Anders Lundkvist, afholdes som off. møde 29. nov. kl.19.30 på Vesterbro Kulturcenter.
Ved Rolf C. Dupont, ph.d. i energi og samfund; Jørgen Henningsen, tidl. medl. af Klimakommissionen, ph.d Toke Haunstrup Christensen, SBI; lektor Anders Lund Hansen, Lunds Universitet; økonomiprofessor Hans Aage, RUC

LANDBRUG

2.1 Landbrugets fremtid !
Tid og sted: 3 tirsdage den 13.11, 27.11., 4.12 og 11.12 kl. 19.30-
21.30 på Chr.havns Skole, lokale 15. Ved Landmand Jørgen Holst, økonom Karen Helveg Petersen og prof. i landskabsplanlægning Jørgen Primdahl.

2.2. Besøg på Jørgen Holst’s økologisk gård, der producerer ”naturgrise”. Lørdag 15. sep. kl. 13.00, Højagergård, St. Valbyvej 85, Himmelev, Roskilde.

PRAKTISK ØKOLOGI

3.1 Økologisk klimavenlig havebrug – Selvforsyning til
husbehov
Kurset er for alle, der ønsker at dyrke uden kunstgødning og sprøjtegifte.
Tid og Sted: 4 torsdage fra 13. sep. til 4. okt. kl. 19.00 -21.30 på
Chr. havns Skole, lokale 15. Økologisk havekonsulent Jens Juhl.

3.2 Økosamfund: Høj livskvalitet i bæredygtige
fællesskaber
Økosamfund på seks kontinenter har samlet deres erfaringer i bæredygtighedshjulet.
Ditlev Nissen, formand for Landsforeningen for Økosamfund. Tid og Sted: 4 mandage fra 22. okt. til 12. nov. kl. 19.30-21.30 lokale 15 på Christianshavns Skole.

3.3 Byøkologi i Christiania
Ekskursion til Christianias grønne bybiotop.
Lørdag 8. sep. kl. 13.00 ved hjørneindgangen i Prinsessegade ved
Info-cafeen. ved konsulent Hanne Leni Andersen.

3.4 Bylandbrug og økologi i Cuba
Tid og sted: onsdag 12. sep. kl. 19.00 – 21.00 i Christianshavns
Beboerhus, Biffen. Konsulent Hanne Leni Andersen.

3.5 Det grønne Cuba – om Cubas eksperimenter med
bæredygtig udvikling.
Tid og sted: onsdag 19. sep. kl. 19.00 -21.00 i Christianshavn
Beboerhus, Biffen. Konsulent Hanne Leni Andersen.

POLITISK TEORI, HISTORIE OG SAMFUND

4.1 Karl Marx: ”Kapitalen” (1. bog, 1867) – overblik og
læsning af uddrag
Tid og sted: 4 mandage fra 3., 10., 17. og 24. sep. kl. 19.30-21.30 på Christianshavns Skole, lokale 15. Mulighed for fortsættelse i studiekreds. Ved Historiker Niels Jørgen Skydsgaard og økonom, ph.d. Karen Helveg Petersen.

4.2 Markedet truer demokratiet!
Markedet presser folkestyret ved at træffe beslutninger udenom demokratisk beslutning og kontrol; det er muligt, fordi markedet dominerer folks tankegang. Er der en anden vej?
Tid og sted: 4 tirsdage fra 2., 9., 23. og 30. okt. kl. 19.00 -21.00 på
Christianshavns Skole, lokale 15.
Ved politolog, ph.d. Jens Laugesen og historiker Niels Jørgen
Skydsgaard.

4.3 Det danske velfærdssamfund – udvikling eller
afvikling?
Tid og sted: 4 torsdage fra 29. nov. og 6., 13. dec. kl. 19.30-21.30 på Christianshavns Gymnasium, lokale 12. Den 20. dec. som
off. møde i Vesterbro Kulturhus.
Ved lektor Søren Kolstrup, professor Niels Finn Christiansen, fra Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet, prof. Ove Kaj Pedersen, CBS, og professor Jesper Jespersen, RUC.

4.4 Økonomiens grundteorier og antagelser
Tid og sted: 4 onsdage fra 19. sep. til 10. okt. kl. 19.30-21.30 på
Christianshavns Skole, lokale 15.
Ved Økonomerne Karen Helveg Petersen, Henrik Herløv Lund og professor Hans Aage, RUC.

4.5 40 år med EU
Fra Marshall til Maastricht – USA’s og den Kolde Krigs betydning for udformningen af det vesteuropæiske samarbejde.
Tid og sted: 4 torsdage fra 20. sep. til 11. okt. kl. 17.00-20.00 på
Nyboder Skole, lokale 318.
Ved historikerJesper Morville, økonom Karen Helveg Petersen, Kenneth Haar, forsker ved Corporate Europe Observatory, og Nikolaj Villumsen, EU-ordfører for Enhedslisten.

4.6 Grundloven
Grundloven i dag og i fremtiden
Tid og sted: 4 torsdage fra 25. okt. til 22. nov. kl. 17.00-20.00 på
Nyboder Skole, lokale 318. Ved jurist Finn Christensen.

4.7 Politiske utopier – hvad kan vi lære af dem? Oplæg om betydningsfulde utopier fra fem århundreder med efterfølgende diskussion om de enkelte værkers og utopiers relevans .
Tid og sted: 4 torsdage fra 25. okt. til 15. nov. kl. 19.00-22.00 på
Christianshavns Gymnasium, lokale 12.
Ved filosof Gitte Pedersen og historiker Jesper Morville.

GLOBALT UDSYN

5.1 Det arabiske forår og den arabiske venstrefløj Kurset betragter situationen i Mellemøsten fra et venstreorienteret perspektiv.
Tid og sted: 5 tirsdage fra 2. okt. til 6. nov. i VerdensKultur
Centeret på Nørre Allé.
Ved Sune Haugbølle, June Dahy, Joshua Sabih, Saer El-Jaichi og
Ulla Prien.

KULTUR OG SPROG

6.1 Teater & Gøgl
W orkshop om og med drama, gøgl, kabaret og satire. Praktisk og teoretisk.
Tid og sted: 10 gange fra 6. sep. kl. 19.00-22.00 på
Christianshavns Skole, lokale 15. Lærer: skuespiller Thomas Hedemann

6.2 Italiensk specialkursus – Fascismens Italien i historisk og litterær bely sning
Kurset vil hovedsageligt foregå på (et ikke-avanceret) italiensk.
Tid og sted : 6 tirsdage fra 11. sep. og 25. sep., 9. og 23. okt., 6. og 20. nov. kl. 19.00-22.00 på Christianshavns Skole, lokale 24. Underviser: Forfatter og italiensklærer Flemming Larsen.

MEDIER

7.1 Graver 1 – Kritisk undersøgende journalistik 1.
Tid og sted: 5 tirsdage fra 11., 18. og 25. sep., 2. og 9. okt. kl. 17-
18.50 på Blågårds Skole, lokale 116. Lærer: Journalist Gert
Poder.

7.2 Graver 2 – Kritisk undersøgende journalistik 2
Tid og sted: 5 tirsdage fra 23. og 30.okt., 6., 13. og 20. nov. kl.
17.00 -18.50 på Blågårds Skole, lokale 116. Lærer: Journalist
Gert Poder.

7.3 Den gode redaktion
For alle, der regelmæssigt publicerer informationer til deres medlemmer og interessenter.
Tid og sted: 3 onsdage fra 14., 21. og 28. nov. kl. 17.00 -18.50 på
Blågårds Skole, lokale 116. Lærer: Journalist Gert Poder.

7.4 Den gode pressemeddelelse
Om at informere omverdenen på en kreativ og oplysende måde. Tid og sted: 3 tirsdage fra 27. nov. og 4. og 11. dec. kl. 17.00 –
18.50 på Blågårds Skole, lokale 116. Lærer: Journalist Gert
Poder.

FOREDRAG ”UD AF HUSET”

Økologisk havekonsulent Jens Juhl tilbyder:
8.1 Biologisk mangfoldighed i haven – Mere økologi, større haveglæde
8.2 Økologisk have – selvforsyning til husbehov
8.3 Klimatilpasning af haven – gør regnvand til en resurse i stedet for et problem.

OFFENTLIGE FOREDRAG OG DEBATARRANGEMENTER

9.1 M ennesket og mediet – Om Marshall McLuhans medieopfattelse. Ved journalist Gert Poder.
Tid og sted: Onsdag den 10.okt. kl.19.00 i Verdenskulturcentret, Nørre Alle 7.

9.2 Günter Wallraff – journalisten der ville være Tysklands samvittighed. Ved journalist Gert Poder.
Tid og sted: Onsdag den 7.nov. kl. 19.00 i Verdenskulturcenteret på Nørre Allé 7

9.3 Koreanske dilemmaer – Mellem konflikt og fredelig genforening. Ved journalist Gert Poder
Tid og sted: Torsdag 6. 12 i Vesterbros kulturhus.

9.5 Kapitalisme eller bæredygtig udvikling?
Ved kapitalismens grænser spås bæredygtig udvikling som udvej. Bliver den ved med at være et fata morgana, eller føres verden i bæredygtig retning ud fra et brud med kapitalens logik? Ved politisk økonom Anders Lundkvist, Aalborg
Tid og sted: Torsdag 29.nov. kl. 19.30 i Vesterbros Kulturhus.

9.4 Det danske velfærdssamfund – udvikling eller
afvikling?
Paneldebat med „kritisk udspørger“: økonom prof. Jesper
Jes pers en.
Tid og sted: torsdag 20. dec. kl.19.30 i Vesterbros kulturhus.

9.6 – 9.10 Det arabiske forår og den arabiske venstrefløj. Foredragsrække med 5 indlæg om forhold i Mellemøsten og Nordafrika. (Udgør samlet kursus 5.1)
Tid og sted: 5 tirsdage fra 2. okt. til 6. nov. i
Verdenskulturcenteret på Nørre Allé 7.

Detaljerede beskriv elser af v ores kursustilbud og foredrag kan downloades på v ores hjemmeside www.grob und.nu eller fre msendes v ed henv endelse.

OM GROBUNDS AFTENSKOLE
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.