skib med sidesv

Sidesværd

De første beretninger om sidesværd stammer fra kinesiske skibe. Herfra spredte sidesværdet sig hurtigt til Holland, som undertiden, men uberettiget, tillægges dets opfindelse.

Af Lars Erik Jensen
Prinsesse Maries Hjem
Christianshavn

Et spørgsmål, jeg tit er blevet stillet, lyder sådan: ”Hvad er det, der hænger der? Hvad bruger I i grunden den planke til”? Spørgsmålet går på en temmelig stor ror-lignende genstand, der kan ses på flere sejlskibe i Christianshavns Kanal.

Det er et såkaldt sidesværd, og det forbedrer skibets sejlegenskaber markant i modvind. Et skib kan under ingen omstændigheder sejle direkte mod vinden, men det kan godt sejle temmelig skråt mod vinden. Et moderne sejlskib kan uden problemer sejle 25-30 grader op til modvind (”bidevind”), og det betyder at man ved at sejle skiftevis på den ene og den anden side af modvinden (”krydse”) reelt kan sejle til en destination som er direkte i modvindens retning.

Under sådanne omstændigheder er det selvfølgelige fordelagtigt at kunne komme så tæt til vinden som muligt, for jo tættere man kan gå, jo færre gange skal man krydse, som jo er en noget omstændelig procedure med et stort skib. Og i den sammenhæng er sidesværdet en genial opfindelse, som forbedrer vinklen til vinden med helt op til 6 grader.

Sidesværdet er ikke nogen helt lille sag. Det er monteret på siden af skibet, og størrelsen af det betyder at det går helt ned under skibets køl. Den hydrodynamiske forklaring på sidesværdets funktion er at det leder hækbølger væk fra skibets skrog og dermed tillader skibets skrog at styre en tættere vinkel mod vinden. En anden mekanisme er at sidesværdet, som altid sættes til læ, får kanaliseret luft under skibets køl og dermed nedsætter skibets modstand gennem vandet, et princip der er velkendt fra speedbåde (når de “planer”) samt fra moderne fragtskibe, hvor kompressorer, der blæser luft ud af skroget, kan reducere brændstofforbruget med adskillige procent, fordi det får skibet til at sejle på en luftpude.

Sidesværdet blev oprindelig opfundet af kineserne, men i 1500-tallet blev det hjemført til Europa af hollænderne, og snart sås det også på danske både. Der kan stadig ses sidesværd på flere både i Christianshavns Kanal. Vi ved at Kong Christian den IV, som er ophav til en stor del af Københavns historiske bygninger, og som den 7. december 1617 gav den hollandske ingeniør Johan Semp kontrakt om anlæggelse af Christianshavn, allerede som dreng legede og arbejde med og for skibe med sidesværd. Dels på Skanderborg Sø, dels på søen ved Frederiksborg slot. Da han var 21 år gammel, gav Christian den IV ordre til at “tømmermand Jens Lauritsen får udleveret materialer til forfærdigelse af sidesværd”. Så kajakker og sidesværd var i disse farvande, allerede før Christianshavn blev grundlagt.

Du kan læse meget mere om sidesværd og mine personlige sejleroplevelser her.

 

Sidesværd kan også ses på moderne både, som fx her på Lemsterarken “De Blauwe Vinvis”  som gæstede Christianshavns Kanal i 2009.
There are 2 comments

Add yours
 1. Ulf Brammer

  Kære Lars Erik
  Til Lykke med det flotte projekt. Det er lykkedes!
  Vi får alt – rigtig meget – at vide om de fartøjer, som vi danske ikke rigtigt har taget til os. Det er vist noget med en “Kuf”?
  Nej – du åbner for en omfattende viden, fra et land, der er langt, langt mere fokuseret på, hvad det er der skal til: Skibe – der kan rumme mere. Skibe – der kan sejle tættere til vinden. Skibe – der ikke forfalder så hurtigt! Skibe – der er velsejlende og gode at være ombord på.
  Tak for de gode timer vi har tilbragt sammen – ombord og i stuen. Dine værdifulde oplysninger vil langsomt brede sig i de maritimhistoriske kredse – måske mere ude end her?
  Kærlige hilsner til Helle og dig fra ULF. d. 30.okt.2010.
  din viden vil langtsomt brede sig


Post a new comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.