Amager Fælledes Venner 25.02.2021 007

Amager Fælleds Venner politianmelder By & Havn m.fl.

I dag torsdag den 25. februar 2021 har Amager Fælleds Venner indgivet en politianmeldelse over de igangsatte aktiviteter på byggegrunden for Fælled By, tidligere Vejlands Kvarter. Ifølge Amager Fælleds Venner har de 3 anmeldte selskaber forsætligt overtrådt bekendtgørelsen om fredning af visse dyre og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

Anmeldelsen er sendt til politiet, Miljøstyrelsen og de tre anmeldte selskaber. Amager Fælleds advokat har bedt Miljøstyrelsen om at påse, at ulovlighederne ophører øjeblikkeligt.

For detaljer se vedhæftet Politianmeldelse – 001

Med venlig hilsen

Steffen Rasmussen

Talsperson for Amager Fælleds Venner

 

 

 

 
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.