Amager Fælleds Venner tabte i Byretten

Amager Fælled modtog i dag kendelsen om hvorvidt det var lovligt at Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet inddrog supplerende oplysninger under klagesagen vedrørende miljøgodkendelsen og fik ikke medhold i at det var ulovligt. Det forventes at dommen ankes til Landsretten.
Dommen er kun en del af de retssager, som Amager Fælleds Venner har anlagt i forbindelse med bebyggelsen af Amager Fælled.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.