dragerovfugl_amager_faelled_2.23.1

Amager Fælled-byggeri stoppet

Miljø- og Fødevareklagenævnet beder nu om en nærmere gennemgang af byggeriet på Amager Fælled fordi der er stor risiko for at byggeriet vil skade naturen, herunder især den store vandsalamander, som er internationalt fredet. Derfor skal Københavns Kommune med øjeblikkelig virkning standse alle aktiviteter på fælleden. Gennemgangen vil tage ca. et halvt år.

Kampen mellem natur-tilhængere og modstandere af byggeriet på Amager Fælled har stået på i årevis. Natur-tilhængernes hold består af Amager Fælleds Venner, Arternes Ambassade, Danmarks Naturfredningsforening, DOF, Extinction Rebellion, Fiskehavnens Venner, NOAH, Stop Lynetteholmen, m.fl., samt ihærdige politikere og deres partier.

“Sammen stiller natur-tilhængerne med et hold, hvor størstedelen er frivillige weekend spillere. Natur-modstanderne derimod består af Københavns Kommune, Staten, By&Havn, PensionDanmark, m.fl. – et stærkt hold der alle er professionelle spillere, linjedommere og ejer af stadium”, skriver Amager Fælleds Venner i en pressemeddelelse her til morgen.

Naturvennerne vandt en sejr da byggeriet på strandengen blev aflyst, men hurtigt blev det besluttet at flytte byggeriet til Lærkesletten og at tillade at byudvikling på Lærkesletten. Men natur-tilhængerne protesterede, og det gav bonus fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

“Mens vi venter på den endelige afgørelse, vil det klæde By & Havn og PensionDanmark at genåbne stien imellem Lærkesletten og Tornsangerland. Den selvsamme sti som de lukkede i går. Derudover bør de tildække hullerne efter jordkomprimeringen for at sikre, at der ikke bliver begået yderligere individdrab på de arter der risikerer at falde ned i hullerne”, skriver Amager Fælleds Venner og fortsætter:

“Københavns Kommune, politikerne og deres juridiske rådgiver bør også kigge sig selv i kortene. De har været med til nedslagtning af naturen. De har fuldstændigt tilsidesat enhver advarsel, for at gennemtvinge et boligbyggeri, der skal medfinansiere betalingen af metrogælden. Med deres ageren har de tilsidesat både den juridiske og demokratiske proces.

Selve optakten til denne pause kan vi takke en langt række aktører, heriblandt vores advokater Johan Løje og Louise Faber, foruden biolog Marie Hagstrup Gustenhoff, der har stået for vores juridiske arbejde. De kunne dog ikke gøre det uden hjælp og et indgående lokalkendskab fra en langt række eksperter, organisationer og frivillige kræfter. Alle har i den grad løftet vores sag og ikke mindst ydet et økonomiske bidrag. En hjælp og bidrag der har gjort os i stand til at stille op som en værdig modstander i superligaen.”
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.