Godt nyt for unge på Christianshavn

Børne- og Ungdomsforvaltningen skriver i et svar til Christianshavns Lokaludvalg at forvaltningen er i gang med at ombygge og indrette Brobergsgade 10 til et ungdomsklubtilbud med 62 pladser for de 13-18 årige i området.

”Det sker med udgangspunkt i et stigende behov for pladser i Indre By/Christianshavn og for at skabe et bedre klubtilbud end det eksisterende med en mere hensigtsmæssig opdeling af aldersgrupper.
I første omgang flytter ungdomsklubpladserne fra det eksisterende klubtilbud Sofiegården. Sofiegården skal så fremover udelukkende være et fritidsklubtilbud.

Brugere og forældre af Fritidscenter Indre By/Christianshavn er orienteret og har været inddraget i processen og har givet input til det nye klubtilbuds pædagogiske indhold og fysiske indretning.
Indre By og Christianshavns Lokaludvalg har også været hørt i sagen og har behandlet forslaget om et klubtilbud på et møde i lokaludvalget i september 2019 og har i en skriftlig tilbagemelding til forvaltningen bakket op om projektet.

Forvaltningen har entreret med JK Entreprise og der udover har der været en brandinspektør og en ingeniør på projektet. Bygningen er nedslidt og medtaget efter mange års brug og skal derfor istandsættelse og have mindre ombygninger indvendigt. Hertil kommer en række krav til tilgængelighed, flugtveje, ventilation, toiletter m.v. som også skal etableres.

Ombygningen skulle have været færdig i sommeren 2020, men på grund af Covid19 er der opstået forsinkelser, blandt andet i forhold til byggetilladelser, så det nye klubtilbud forventes først at kunne ibrugtages i løbet af efteråret 2020.

Brobergsgade 10 har stået tom i et stykke tid og kan derfor anvendes til klubtilbud.
Der er ikke planlagt ændringer for de omkringliggende fritidshjem, men som nævnt så vil den eksisterende klub Sofiegården fremover blive en fritidsklub for de yngste unge, mens Brobergsgade vil være et ungdomsklubtilbud for de ældste unge i området”, skriver forvaltningen
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.