Theresa-Lange (LA)

VALG 2013: Theresa Lange (I)

Party: Liberal Alliance
21 år, ugift, studerende
Mærkesager:
Profil- og eliteskoler, niveauinddeling af folkeskoleklasser
Beslutningskompetencerne tilbage til de offentligt ansatte
Iværksætteri
Trygt natteliv uden flere regler

Liberal Alliance

Flere i arbejde, færre på overførselsindkomst. Større forskel på løn og ledighed. Højere folkepensionsalder.
Alle boliger (inklusive almene boliger) skal sælges og prisen bestemmes af udbud og efterspørgsel.
For EU, og vil afskaffe forbehold, undtagen retsforbeholdet. Vil ikke have Euroen.
Alle boliger (inkl almene) skal sælges og prisen bestemmes af udbud og efterspørgsel.
Vil gøre det lettere for udlændinge, som kan ”bidrage” at komme ind i landet, men sværere for andre, med mindre man er ”værdigt trængende”. Intet statstilskud til kirken – medlemmer skal finansiere dem. Mindre magt til staten, mindre bureaukrati, færre offentligt ansatte. Visse typer straf skal hæves. Licens skal afskaffes, ligesom tilskud til DR, TV2 og aviser. Der skal ikke gives specielle tilskud til grøn energi, som skal klare sig på markedsvilkår. Skatten skal højst være 40%. Vil inkludere de syge, de svage og de handicappede på arbejdsmarkedet og i samfundet. Afskaffelse af told.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.