Bydelsstyre (TV)

Af Knud Josefsen

Regeringen ville i 2010 ændre på den styreform som anvendes i Københavns Kommune fordi man mente det var for ineffektivt. I stedet ville man samle magten hos overborgmesteren. Den nuværende styreform, mellemformstyret, afløste i 1968 det tidligere magistratstyre, som stammede helt tilbage til byens købstadsprivillegier i 1600-tallet.
Spørgsmålet er imidlertid om det er en centralisering af magten, Københavns Kommune har brug for. Blandt aktive i lokale politiske spørgsmål på Christianshavn er der således en udbredt opfattelse af at kommunen har store problemer med det lokale demokrati. Skønt borgerne gang på gang opfordres til at at give deres holdning til kende, er det yderst sjældent at deres meninger får nogen indflydelse på beslutninger. Som eksempler kan nævnes foretræder for de kommunale udvalg, som yderst sjældent ændrer deres beslutninger som følge af mødet med borgerne eller indsigelser, som kun sendes videre til politkerne i form an antal og afsendere.
Måske er tiden til i stedet at gå den anden vej – til at øge den lokale indflydelse i form af bydelsstyre. Denne styreform er udbredt i mange af de storbyer der omgiver os som fx London, Paris, Stockholm, Malmö og Göteborg. Christianshavns Kvarter har set nærmere på hvordan det fungerer i Göteborg og talt med chefen for bydelsstyret og talsmanden for den største af bydelene.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.