Bro-debat: 150 mødte op til Naturklagenævnets offentlige møde 14.10 (TV)

Af Knud Josefsen

(Reportagen er i to dele, fordi den er for lang til at kunne lagres i een)

Sagen om ophævelse af fredningen af Christianshavns Kanal, hvilket er nødvendigt for at kunne bygge broer over kanalen, ligger i øjeblikket i Naturfredningsnævnet. Der er den havnet for alle var utilfredse med Fredningsnævnet for Københavns afgørelse. Københavns Kommune var utilfreds fordi de broer, man havde tænkt sig, ikke kunne bygges og fordi man ikke ville være afhængige af at åbne broerne med den hyppighed som Fredningsnævnet foreskrev, og alle andre, det vil sige sejlforeninger, lokale borgerforeninger, bolværksejere osv fordi der overhovedet kunne bygges broer.

Som led i behandlingen af sagen, holdt Naturklagenævnet et offentligt møde på Christianshavn den 14. oktober i Hal D på Grønlandske Handels Plads. På trods af at mødet lå midt på dagen, mødte omkring 150 op og diskuterede projektet. Det var ikke kun udenfor at bølgerne gik højt.

Der er efterfølgende mulighed for at komme med kommentarer til Naturklagenævnet indtil den 8. november, fx på nkn@nkn.dk. Afgørelsen forventes at falde i december.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.