Fredningsnævnets møde om Christianshavns Kanal (TV)

Knud Josefsen

I anledning af at Købenahavns Kommune ønsker ændringer i fredningsbestemmelser for Christianshavns Kanal for at tillade broer og husbåde, afholdt Fredningsnævnet et møde på Københavns Rådhus. Der kan sendes kommentarer til forslaget indtil sommerferien. Kommentarerne skal sendes til Fredningsnævnet for København. Du kan læse mere om ændringerne i fredningerne på Københavns Kommunes
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.