Kbh Kommunes kommentar til fredningskendelse (TV)

29-04-2010Fredningsnævnet for København har meddelt dispensation for fredningsbestemmelserne i Christianshavns Kanal, men på betingelser Københavns Kommune ikke kan acceptere. Kommunen appellerer derfor kendelsen til Naturklagenævnet. Her er kommunens holdning til sagen.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.