oversigt-med-ny-bussluse-med-pile-og-tekst.jpg

Ny bussluse i Prinsessegade?

Skal vi forsøge igen at få indført en form for bussluse på Prinsessegade?

Der har været offentligjort forskellige forslag til forbedring af trafikforholdene og trygheden på Prinsessegade, efter at den tidligere bussluse blev fjernet. Et af forslagene omfattede ensretning af gaden fra Torvegade og helt ud til Refshaleøen.

Forvaltningen viste interesse for projektet, og har arbejdet videre med det, i samarbejde med repræsentanter fra Christianshavn. Projektet må nok af økonomiske grunde skydes noget ud i fremtiden, men enklere løsninger, der kan etableres for færre penge, var vi enige om at forsøge at finde frem til. Derfor fremlægges her et forslag som kan realiseres hurtigt, og som indeholder en genoplivning af en bussluse, men et andet sted på gaden. Den er nu flyttet ind til krydset Torvegade/Prinsessegade. Fordi der på dette sted er andre tværgående gader, der kan aflaste krydset, er der ikke tale om en total lukning for biler, men omlægninger med forhindringer der medfører, at det ikke er så atraktivt at suse igennem Prinsessegade, hvis man har ærinde længer nordpå Holmen og ude ved Refshaleøen. Der bliver således stadigvæk mulighed for at køre i begge retninger både for busser og bilister på størstedelen af gaden, men medens busserne får bedre betingelser herfor og stadig forbliver på Prinsessegade, skabes der forhindringer, og forsinkelse for biler.

Jeg er ikke helt færtig med at udarbejde projektet, men synes det er væsentligt, at der kommer nye tanker ud til så mange som muligt nu, og jeg håber at nogle vil give gode og saglige tilbagemeldinger, således at vi kan finpudse projektet og forhåbentlig få politikerne og forvaltningen til snarest at igangsætte et projekt, der skaber forbedringer for alle der færdes i dette område.

Med venlig hilsen

Svend Aage Schiermacher, civilingeniør
There is 1 comment

Add yours
  1. Carsten Breuning

    Her er en anden ide – der koster næsten ikke noget – gør Refshalevej ensrettet så hele Holmen bliver en stor rundkørsel – dvs. man skal dreje til højre ved Christania og følger den vej ud til NOMA .

    Indadgående trafik fra Lynetten kører så over Holmen.


Post a new comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.