fuglestemmer på amager faelled_1.3.3

Amager Fælleds Venner vinder klagesag

Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening København medhold i klager over manglende miljøvurdering i forbindelse med Københavns Kommunes ansøgning om fredning af Strandengen på Amager Fælled.

Det fremgår af to afgørelser fra klagenævnet den 6. og 7. juli.

Forslaget til fredning omfatter anlæg af en fem meter bred, asfalteret og oplyst cykelvej tværs hen over Strandengen, der er det mest artsrige område på Amager Fælled. Kommunens fredningsforslag vil reelt betyde en udvidelse af det planlagte byggefelt.

Fredningsnævnet sagde i april sidste år god for fredningen inklusiv den fem meter brede cykelvej. Men Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at Fredningsnævnets afgørelse i sagen er truffet på et mangelfuldt grundlag. Derfor ophæves afgørelsen og sagen sendes tilbage til Fredningsnævnet til fornyet behandling.

Klagenævnet påpeger, at Fredningsnævnet i sin fornyede behandling skal sikre, at fredningen respekterer forpligtigelsen til ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv.

Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer Københavns Kommune til at lave et nyt fredningsforslag uden den fem meter brede cykelvej.

Den 13. juli sendte Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening pressemeddelelse ud om afgørelsen i klagenævnet. Sagen er efterfølgende blevet omtalt af flere medier blandt andet TV Lorry, Amagerliv, Berlingske og P4 København.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.