laurits amager faelled

Naturvenner er klar til klagesag mod Københavns Kommune

På torsdag den 4. februar 2021, skal de københavnske politikere tage endelig stilling til det omstridte byggeri på Amager Fælled. Op til mødet i Borgerrepræsentationen har Amager Fælleds Venner rettet en personlig henvendelse til hvert enkelt medlem af Borgerrepræsentationen om at genoverveje beslutningen.

– Det nuværende grundlag er for utilstrækkeligt til at tage en så stor beslutning. Der er stadig uafklarede problemer med forurening i jorden under den tiltænkte byggegrund. Derudover vil byggeriet efter flere eksperters mening være i strid med Danmarks internationale forpligtigelse til at passe på den natur, der danner levesteder for den fredede vandsalamander, siger Steffen Rasmussen, formand for Amager Fælleds Venner.

Vedtager Borgerrepræsentationen trods de omfattende folkelige protester at gå videre med byggeplanerne, ser Amager Fælleds Venner sig nødsaget til at sende en officiel klage over lokalplanen.

– En igangsættelse af byggeriet, før der er sket en tilbundsgående afklaring, indeholder en risiko for, at kommunen pådrager sig en erstatningsforpligtigelse overfor investorer, hvis projektet alligevel ikke kan gennemføres, advarer Steffen Rasmussen.

Et af politikernes afgørende argumenter for byggeplanerne er, at salget af byggegrundene på Amager Fælled og andre grønne områder i København, skal være med til at betale en del af By & Havns gæld.

– Men med en kassebeholdning på omkring 15 milliarder kroner og et forventet overskud i de kommende år på omkring fem milliarder kroner årligt har Københavns Kommune rigeligt råd til at betale de cirka 1,4 milliard kroner, som det vil koste at købe de grønne områder fri, så der ikke skal bygges på byens få naturområder, siger Steffen Rasmussen.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.