hellerup strand lynetteholm asbjorn kaasgaard

Lynetteholm – Miljøkonsekvensrapport?

By & Havns visualiseringer af projektet har flotte strandbilleder, men ingen om byggeriet. Til sammenligning kan man her se et rigtigt foto fra nybyggeriet ud i Øresund fra Tuborg Havn. Når kommende boligkøbere og lejere skal betale for både en metro og en havnetunnel, bliver man nød til at bygge højt og sælge dyrt, skriver Asbjørn Kaasgaard. Foto: Asbjørn Kaasgaard.

Af: Asbjørn Kaasgaard

By & Havn har lavet en miljøkonsekvensrapport, benævnt Lynetteholm. Trods 700 sider må rapporten betegnes som falsk varebetegnelse, da den kun omhandler jordopfyldning af et område i Øresund.

I rapporten står der, at de øvrige forhold, klimasikring, bydannelse, metro, østlig omfartsvej, havnetunnel, flytning af renseanlæg Lynetten, sandsugning fra Øresund samt finansiering af hele projektet, er udskudt til der foreligger noget konkret.

Værst er alt er, at doc-portene, der skal klimasikre København i forhold til havvandsstigning og stormflod, udsættes til om 15-20 år.

Selve navnet, Lynetteholm er nu også forkert, da der ikke længere er tale om en holm, men om en halvø fra Refshaleøen, som så gør Københavns Havn til en indsø, og gør det stort set umuligt for fritidssejlende at komme ind og ud af havnen, da de skal dele den sidste adgangsvej med store færger og krydstogtsskibe.

Det må vist med en underdrivelse, kaldes en ommer. Inden Folketinget vedtager en anlægslov, skal der laves en samlet rapport for hele Lynetteholm-projektet.

Asbjørn Kaasgaard

lynetteholm cowi arkitema tredje natur

Diverse materialer fra Kystlandskabsrapporten. Illustraton: By og Havn, COWI, Arkitema, Tredje Natur
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.