Trafikløsning til inderhavnsbroen

Tekst: Svend Aage Schiermacher

Kommunen har i mange år haft et ønske om, at få en højklasset cykelsti igennem København og over til Christianshavn/Holmen. Det var der behov for, men krævede et dyrt anlægsarbejde med broer. Det blev dog efterhånden muligt og med nogen forsinkelse blev projektet afsluttet. Anlægget er blevet vel modtaget og har aflastet Knippelsbro en del. Men der var tilsyneladende ikke gjort nogen stor indsats for at sikre trafiksikkerheden ved landgangsstederne.
Først da problemerne meldte sig besluttede man sig for at gennemføre visse tiltag, og da disse ikke rigtig virkede gennemførte man endnu flere tiltag. Nu vil man gerne have en form for evaluering sammen mede borgerne på begge sider af broen.
Jeg har forlods for møde brugt nogen tid på at besigtige forholdene og talt med beboere på stedet og tilfældig mødt personer. Det har afdækket en række problemer, der dels skyldes ting, der kan forbedres med vejforanstaltninger og dels ting der indebærer, at de færdende på stedet viser mere hensyn og overholder de mest basale fædselsregler.
Jeg vil her nævne enkelte forhold:
• Fodgængerovergangene i Havnegade og Nyhavn ligger for langt fra hinanden, så nogle går tværs over vejkrydset, medens andre undgår felterne og gå hen langs kajen og hegnet og gennem den smalle åbning, hvor de skal krydse cykeltrafikken i begge retninger, hvilket synes farligt, og det har også bevist, at der sker ulykker her .Hullet i hegnet bør lukkes.
• Anvendelse af hajtænder overfor cyklister, er omsonst, de enten kender ikke deres betydning, eller undlader at agere efter dem. Det er meget farligt, og måske vil det være bedre at flytte hajtænderne over i Havnegade til brug for bilisterne, der dog har været oppe til en køreprøve.
• Når hullet i hegnet er lukket, bør man forhindre at fodgængerne forvilder sig hen langs kajen, for efterfølgende at skulle tilbage igen, eller snarere prøver at kravle over hegnet. Ved at opsætte en låge med anvisninger, kan sikre, at kun dem der ønsker at komme ind i det lille indhegnede kajgaderum for ophold eller henstilling af cykler går gennem lågen. I øvrigt kunne dette aflukket indrettes til et mini parkområde med bænke og blomsterkasser.
• Overalt hvor der er broer slæber cyklister sig op ad bakke, men når de når højdepunktet går det nedad i stor fart, hurtigere end nogle cyklister kan håndtere, og inden de for bremset op, går det galt med singeluheld eller sammenstød med andre cyklister eller gående. Derfor forslaget om yderlige skiltning på cykelbaner ned ad på broen.

Der er derfor god grund til at stramme de udførte foranstaltninger op, og mit bidrag er vedlagt i tegningsform. Christianshavn lokaludvalg har ikke kunne nå at behandle projektet, men da jeg i en del år har deltaget i arbejdsgruppen ” Byplan, veje og trafik” kender jeg lidt til deres indstilling, og er nu udpeget til at deltage i denne vigtige møderække. Jeg vil snarest muligt bede om at få projektet behandlet i udvalget.

Med venlig hilsen
Svend Aage Schiermacher, vej- og trafikrådgiver.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.